Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Advice Skatteinfo Mars 2017 – fastighetsutredningen

 • Lovisa Olsson
  8 september, 2023
  Läs mer
 • Ninni Johansson
  7 september, 2022
  Läs mer
 • Therese Dicksson
  8 september, 2023
  Läs mer
 • Hans Samuelsson
  13 maj, 2016
  Läs mer
 • Madeleine Setterberg
  16 februari, 2022
  Läs mer
 • Therése Weckström
  7 september, 2022
  Läs mer
 • Dags att deklarera!
  23 mars, 2017
  Skatteverket skickar nu ut årets inkomstdeklarationer till privatpersoner. Senast den 15 april ska alla ha fått sin deklaration. Deklarationen ska vara inlämnad till Skatteverket senast den 2 maj.
  Läs mer
 • Sebastian Ellmers Magnusson
  3 maj, 2024
  Läs mer
 • Regeringen slopar vissa 3:12-förslag
  23 mars, 2017
  Advice Skatteinfo skrev i november om det utredningsförslag som förväntas leda till ändrade bestämmelser för delägare i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna. Regeringen slopar vissa av utredningens förslag när lagförslaget nu skickas på remiss.
  Läs mer
 • SINK-skatt för utflyttade föreslås höjas till 25 procent
  23 mars, 2017
  Utflyttade begränsat skattskyldiga personer som får inkomster från Sverige betalar SINK-skatt på dessa (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta). I överläggningar inför vårbudgeten föreslås SINK-skatten höjas till 25 procent.
  Läs mer
 • Lukas Living 
  14 november, 2022
  Läs mer
 • Fastighetsutredningen presenterad: avskattning av fastigheter föreslås
  31 mars, 2017
  Fastighetsutredningen har nu lagt fram sina förslag. Utredningen föreslår att paketering av fastigheter även fortsättningsvis ska tillåtas – men att avskattning ska ske. Även förändringar avseende stämpelskatten föreslås. Advice ifrågasätter om utredningens förslag blir verklighet i denna utformning då utredaren i sin rapport anser att förslaget kommer att leda till ett minskat byggande vilket torde vara poltiskt sprängstoff i dagens läge. 
  Läs mer
 • Minna Grahn
  1 februari, 2022
  Läs mer
 • Förändringar på personalområdet
  9 december, 2016
  Caroline Sölvin som förnärvarande är föräldraledig har erbjudits en ny tjänst och kommer inte tillbaka till oss efter sin föräldraledighet. Vi önskar Caroline lycka till på sin nya tjänst och ser fram emot att fortsatt hålla kontakten med henne.
  Läs mer
 • Förändring av bostadsrätt kan utlösa vinstbeskattning
  22 februari, 2017
  Skatteverket har i ett nytt ställningstagande meddelat att en väsentlig förändring av en bostadsrätt innebär att den anses såld och medför därför en kapitalvinstbeskattning. Det kan utlösa en stor vinstskatt för den som ändrar en lägenhet som stigit mycket i värde sedan den först skaffades. En sådan förändring som avses kan exempelvis ske vid tillbyggnad av vindsvåning, övertagande av ett nytt rum och i vissa fall när en parkeringsplats läggs till bostadsrätten.
  Läs mer
 • Portugal snart slut som skatteparadis för pensionärer?
  21 mars, 2017
  Regeringen inleder ett arbete för att stoppa möjligheten för svenska pensionärer att ta ut hela sin privata tjänstepension skattefritt genom att flytta till Portugal.
  Läs mer
 • Hur många dagar får jag vara i Sverige efter utflyttning?
  26 januari, 2017
  Ett nytt utlåtande från Skatterättsnämnden sätter åter igen fokus på hur komplicerade reglerna om stadigvarande vistelse är. Dessa regler är avgörande för om en person som flyttar ut från Sverige ska anses skattskyldig i Sverige eller inte. Det handlar inte bara om att bo utomlands sex månader om året för att inte ses som skatteskyldig i Sverige – reglerna är mer komplicerade än så.
  Läs mer
 • Synsätt avseende förändring av bostadsrätt ska gälla först från 2018
  13 mars, 2017
  Skatteverkets ställningstagande (som Advice Skatteinfo tidigare skrivit om) har blivit mycket omskrivet och kritiserat. Skatteverket meddelar nu att synsättet kommer att tillämpas först från 1 januari 2018.
  Läs mer
 • HFD nekar att styrelsearvode faktureras genom bolag
  4 juli, 2017
  Advice skatteinfo har tidigare i år skrivit om Skatterättsnämndens besked att neka att styrelsearvoden fakturerades genom eget bolag. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställer nu beskedet. Det är bara när uppdragen är tillfälliga och särskilt avgränsade som detta tillåts.
  Läs mer
 • Jörgen Svensson
  7 september, 2022
  Läs mer
 • Petter Anderberg
  8 september, 2023
  Läs mer
 • Jon Wängborg
  13 maj, 2016
  Läs mer
 • Från årsskiftet gäller rutavdrag för ytterligare några tjänster
  9 december, 2016
  Från och med den 1 januari 2017 omfattas även reparation och underhåll av vitvaror i hemmet av skattereduktion (rutavdrag).
  Läs mer
 • Liechtensteinsk stiftelse underkänns av Skatterättsnämnden
  17 januari, 2017
  Skatteverket har sedan länge haft en inställning att utländska stiftelser vanligtvis inte kan jämföras med svenska familjestiftelser och att dessa därför ska ses igenom. Skatterättsnämnden har nu prövat en liechtensteinsk stiftelse och beslutat att stiftelsens tillgångar ska beskattas som stiftarens eller förmånstagarens egna tillgångar.
  Läs mer
 • Bolagsverket skapar register över verkliga huvudmän
  20 mars, 2017
  Snart förväntas en ny lag medföra att företag och föreningar måste anmäla verkliga huvudmän till Bolagsverket senast 31 december 2017.
  Läs mer
 • Bolag på Brittiska Jungfruöarna motsvarar inte ett svenskt aktiebolag
  15 juni, 2017
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har ansett att ett bolag på Brittiska Jungfruöarna inte motsvarar ett svenskt aktiebolag vid prövning av reglerna om näringsbetingade andelar. HFD anser att bolaget inte är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland och ändrar därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked.
  Läs mer
 • Prövning av aktiegåvor vid anställningsförhållanden
  15 augusti, 2017
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har slagit fast tre förhandsbesked om aktiegåvor med koppling till anställningsförhållanden. Frågan avsåg om aktieöverlåtelserna kunde godtas som skattefria gåvor eller om de skulle lönebeskattas eftersom de ansågs vara ersättning för arbete. Advice Skatteinfo har tidigare skrivit om förhandsbeskeden.
  Läs mer
 • Fast driftställe knutits till Sverige genom mail och telefonsamtal
  29 september, 2017
  Kammarrätten i Göteborg har ansett ett cypriotiskt bolag ha fast driftställe i Sverige genom bolagets ägare. Bolagets verksamhet har kopplats till en lokal som ägaren haft tillgång till och som han skickat mail och ringt telefonsamtal från.
  Läs mer
 • SINK-skatten höjd från 20 procent till 25 procent
  14 februari, 2018
  Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (SINK) höjdes den 1 januari 2018 till 25 procent. Om du får inkomst från arbete i Sverige men inte har väsentlig anknytning till Sverige och inte vistas här stadigvarande har du möjlighet att bli beskattad enligt SINK.
  Läs mer
 • Johan Elveland
  13 maj, 2016
  Läs mer
 • Har du skatt att betala som ska betalas senast den 12 december?
  9 december, 2016
  Om du fick ditt slutskattebesked i september och hade skatt att betala ska din inbetalning vara bokförd på Skatteverkets konto senast den 12 december 2016. Av ditt slutskattebesked framgår det om du har skatt att betala eller få tillbaka samt vilket betalningsdatum som gäller.
  Läs mer
 • Lättade regler avseende personaloptioner föreslås
  17 januari, 2017
  Regeringen föreslår lättnad av personaloptioner i vissa fall. Enligt förslaget ska förmån av personaloption inte tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst om vissa villkor är uppfyllda för såväl det företag som ingår optionsavtalet, som personaloptionen och optionsinnehavaren. Inte heller ska arbetsgivaren då betala arbetsgivaravgifter.
  Läs mer
 • Maj Saarinen
  13 maj, 2016
  Läs mer
 • Kammarrätten upphävde beskattning av Nice-resa
  15 juni, 2017
  Kammarrätten fann i sin prövning att konferensresan till Nice hade väsentliga inslag av nytta för arbetsgivaren och att tiden för rekreation inte var anmärkningsvärd. Den anställde som ärendet gällde skulle därför inte förmånsbeskattas.
  Läs mer
 • Skatterättsnämnden nekar avdrag för transaktionsförsäkring
  23 augusti, 2017
  I samband med förvärv av ett dotterbolag tecknade det köpande bolaget en transaktionsförsäkring. Syftet med försäkringen var att ersätta det köpande bolaget för skada om garantier som säljaren har lämnat inte uppfylls. Skatterättsnämnden (SRN) skulle besvara frågan om bolaget får dra av utgiften för premien för försäkringen – och svaret är nej.
  Läs mer
 • Högsta förvaltningsdomstolen ser igenom utländsk stiftelse
  16 oktober, 2017
  Advice Skatteinfo har tidigare i år skrivit om en stiftelse i Lichtenstein som Skatterättsnämnden (SRN) inte bedömde motsvara en svensk familjestiftelse. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu slagit fast SRN:s besked vilket innebär att utbetalningar inte ska tjänstebeskattas.
  Läs mer
 • Syntesiska incitamentsaktier kapitalbeskattas
  14 februari, 2018
  Skatterättsnämnden (SRN) har meddelat ett förhandsbesked om syntetiska aktier som har förvärvats med anledning av sökandens tjänst. De syntetiska aktierna har ansetts vara värdepapper vilket innebär att vinst eller förlust vid avyttring ska tas upp i inkomstslaget kapital.
  Läs mer
 • Högsta förvaltningsdomstolen uttalar sig om friskvårdsförmåner
  9 december, 2016
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har prövat det förhandsbeskeden från Skatterättsnämnden angående friskvårdsbidrag som Advice berört i ett tidigare nyhetsbrev. Beskedet avsåg dels frågan om friskvårdsbidraget skattefritt kunde användas till ett exklusivare träningskort som inkluderade kringaktiviteter såsom relaxavdelning, träningskläder och hälsodrinkar, dels om friskvårdsbidraget kunde användas till golfspel på pay and play-bana och driving range.
  Läs mer
 • Fast driftställe för cypriotiskt bolag genom svenska ägare
  17 januari, 2017
  Cypriotiskt bolag har fått fast driftställe genom koppling till de svenska ägarnas bostäder.
  Läs mer
 • Svårt att dra gränsen mellan anställning och näringsverksamhet
  4 maj, 2017
  Kan en anställd bilda ett nytt bolag som levererar tjänster till den före detta arbetsgivaren? Risken är att Skatteverket ser strukturen som en form av anställning och att den tidigare anställde fortfarande ska ses som anställd. Därför är det viktigt att kunna påvisa den nya verksamhetens självständighet.
  Läs mer
 • Regeringen föreslår skattelättnader för personaloptioner för vissa företag
  5 juli, 2017
  Advice skatteinfo har tidigare skrivit att Regeringen vill införa lättnadsregler för personaloptioner för vissa företag. EU-kommissionen har nu godkänt förslaget och regeringen vill att detta införs från den 1 januari 2018.
  Läs mer
 • 25 procents skatt vid utdelning från onoterat cypriotiskt bolag
  17 oktober, 2017
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatteverkets beslut om att beskatta utdelning från ett onoterat cypriotiskt bolag med 30 procent. Enligt HFD:s dom strider beslutet mot den fria rörligheten i unionsrätten och kan inte rättfärdigas. Därmed ska beskattning ske till 25 procent som vid utdelning från ett svenska onoterade bolag.
  Läs mer
 • HFD: Reparationsavdrag för näringsfastighet med privat användning
  14 februari, 2018
  Advice Skatteinfo skrev i våras om ett förhandsbesked där avdragsrätt för reparation, underhåll och ombyggnad av en näringsfastighet som syftade till att möjliggöra ett privat användande av fastigheten medgavs. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu fastslagit beskedet.
  Läs mer
 • Anna Enochsson
  7 september, 2022
  Läs mer
 • Även Skatterättsnämnden har prövat tre fall av aktiegåvor
  3 november, 2016
  Skatterättsnämnden har prövat tre fall av aktiegåvor och i två av fallen funnit att det funnits en gåvoavsikt och att någon inkomstbeskattning därför inte ska ske. I det tredje fallet fann Skatterättsnämnden att överlåtelsen hade sin grund i mottagarens långvariga anställning i bolaget och att denne därför skulle inkomstbeskattas för gåvan.
  Läs mer
 • Skatterättsnämden har prövat två fall av andelsbyten
  9 december, 2016
  Skatterättsnämnden har prövat två ansökningar om andelsbyten. I båda fallen har det beslutats att förutsättningarna för framskjuten beskattning är uppfyllda, vilket innebär att sökandena inte drabbas av omedelbara skattekonsekvenser. Andelsbytena har även medfört att de sparade utdelningsutrymmena, samt de tidigare omkostnadsbeloppen behållits. Andelsbyten kan vara andvändbara vid omstruktureringar då de exempelvis möjliggör att outnyttjade utdelningsutrymmen inte går förlorade.
  Läs mer
 • Skatterättsnämnden har nekat att styrelsearvode faktureras genom bolag
  17 januari, 2017
  Skatterättsnämnden har i sitt besked ansett att ett styrelseuppdrags personliga art innebär att styrelsearvodet ska beskattas som inkomst av tjänst, förutom i vissa fall som när det gäller uppdrag begränsat i tid gällande ett särskilt avgränsat saneringsuppdrag.
  Läs mer
 • Fullt avdrag avseende näringsfastighet som även har privat användning
  2 maj, 2017
  Skatterättsnämnden har ansett sökanden ha avdragsrätt för reparation, underhåll och ombyggnad av en näringsfastighet som även används privat.
  Läs mer
 • Åsa Carlsson
  13 maj, 2016
  Läs mer
 • Skatteverket förlänger övergångstid att fakturera styrelsearvode
  3 oktober, 2017
  Högsta förvaltningsdomstolen nekade i en dom i somras att styrelseuppdrag faktureras genom bolag, vilket Advice Skatteinfo tidigare skrivit om. Skatteverket förlänger nu den övergångsfas som tidigare har aviserats för ingångna avtal.
  Läs mer
 • Förhandsbesked avseende väsentlig anknytning till Sverige
  14 februari, 2018
  Skatterättsnämnden har meddelat förhandsbesked enligt vilket innehav av aktier, jordbruks- och skogsmark samt en fritidsfastighet där den skattskyldiges hustru under viss tid varit bosatt inte har ansetts medföra väsentlig anknytning till Sverige.
  Läs mer
 • Jonas Pernholt
  13 maj, 2016
  Läs mer
 • HFD fastställer förhandsbesked avseende aktiegåva vid generationsskifte
  3 november, 2016
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställde ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden avseende aktiegåva. Fallet avsåg en gåva i form av tio procent av aktierna i ett bolag till en son som även var VD i bolaget.
  Läs mer
 • Högsta förvaltningsdomstolen har prövat två fall av väsentlig anknytning
  8 december, 2016
  Högsta förvaltningsrätten (HFD) har prövat två förhandsbesked avseende väsentlig anknytning till Sverige. I det första fallet ansåg HFD till skillnad mot Skatterättsnämnden att det inte var fråga om väsentlig anknytning till Sverige med anledning av inflytande i näringsverksamhet här. I det andra fallet fastställde HFD Skatterättsnämndens besked om att en nyinförskaffad lägenhet medförde väsentlig anknytning hit.
  Läs mer
 • Fyllnadsinbetalning innan 13 februari 2017
  17 januari, 2017
  Räknar du med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor avseende inkomståret 2016 och vill undvika kostnadsränta på skattekontot ska du göra en extra skatteinbetalning till ditt skattekonto senast den 13 februari 2017.
  Läs mer
 • Smittad verksamhet vid generationsskifte
  2 maj, 2017
  Skatterättsnämnden har ansett att två fåmansföretag bedriver samma eller likartad verksamhet på grund av att en verksamhetsgren i form av kor överförts mellan företagen. Att korna sålts över till marknadspris påverkar inte bedömningen.
  Läs mer
 • Samma och likartad verksamhet prövad vid lånat kapital
  25 augusti, 2017
  För delägare i fåmansaktiebolag finns en bestämmelse om samma och likartad verksamhet. Enligt bestämmelsen ska karenstiden för ett bolag där delägaren inte längre är aktiv förlängas om delägaren eller en närstående till denne fortsätter med samma eller likartad verksamhet i ett annat fåmansföretag. Syftet med bestämmelsen är att det inte ska vara möjligt att flytta verksamheten mellan olika företag och spara arbetsinkomsten i ett vilande företag med lägre beskattning.
  Läs mer
 • Affärsförbindelse mellan företag har tillåtits vid prövning av utomståenderegeln
  31 augusti, 2017
  En affärsöverenskommelse som förhandlats fram i marknadsmässig konkurrens mellan två företag har inte medfört att bolagen bedriver samma eller likartad verksamhet. Utomståenderegeln har därmed ansetts tillämplig.
  Läs mer
 • Dags att anmäla verkliga huvudmän till Bolagsverket
  18 september, 2017
  Advice Skatteinfo har tidigare skrivit om en ny lagstiftning som innebär att de flesta företag och föreningar med flera måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverkets ägarregister. Från den 1 september 2017 är det nu möjligt att anmäla verkliga huvudmän och anmälan ska vara lämnad senast den 1 februari 2018. Dessutom ska nystartade företag och föreningar anmäla verklig huvudman inom fyra veckor.
  Läs mer
 • Förhandsbesked om tillämpningen av utomståenderegeln
  14 februari, 2018
  Skatterättsnämnden har i förhandsbesked meddelat den 17 januari 2018 prövat en fråga om tillämpligheten av utomståenderegeln när det utomstående ägandet består i moderbolaget men det dotterbolag där delägarna har varit verksamma i har avyttrats.
  Läs mer
 • Cornelia Rydergård
  14 december, 2022
  Läs mer
 • Mikael Westin
  13 maj, 2016
  Läs mer
 • Sandra Thelberg
  13 maj, 2016
  Läs mer
 • Stopplagstiftning angående kattrumpor
  3 november, 2016
  Riksdagen förväntas sätta stopp för viss skatteplanering vid överlåtelse av fastigheter till juridiska personer med omedelbar verkan genom en stopplagstiftning. Förfarandet brukar benämnas ”kattrumpan”. Den märkliga benämningen härleds från beteckningen av en fastighet som överläts genom förfarandet.
  Läs mer
 • Högsta förvaltningsdomstolen har nekat Skatteverket att fatta ett nackdelsbeslut
  8 december, 2016
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har funnit att Skatteverket inte inom ramen för en omprövning på begäran av den skattskyldige kan fatta ett beslut som i förhållande till såväl tidigare beslut som den skattskyldiges yrkanden är till nackdel för den skattskyldige. Detta kan i vissa fall användas till vår fördel när vi företräder våra kunder i skatteprocesser.
  Läs mer
 • Advice välkomnar fem nya medarbetare!
  8 juni, 2017
  Fem nya medarbetare börjar på Advice: Maj Saarinen, Eloise Wallin och Åsa Carlsson har tillträtt under våren, Hanna Nisell Kjebon och Matilda Gustafsson börjar i september.
  Läs mer
 • Johan Elveland ny delägare i Advice
  15 juni, 2017
  Från och med juni blir Johan Elveland ny delägare i Advice. Vi gratulerar Johan till delägarskapet!
  Läs mer
 • Automatiska upplysningar till Skatteverket om utländska konton
  23 augusti, 2017
  Sverige har sedan länge informationsutbytesavtal med ett stort antal länder. Det innebär att Skatteverket från dessa länder kan begära uppgifter om utländska konton, ägarförhållanden i bolag m.m. Från och med i höst kommer uppgifter om finansiella konton från de berörda länderna i stället automatiskt till Skatteverket.
  Läs mer
 • Ändring av portugisisk skattestatus för pensionärer utreds
  20 september, 2017
  Den portugiska regeringen utreder, enligt nyheter i portugisisk media, möjligheten att utländska pensionärer som vill komma till Portugal under det så kallade NHR systemet (Non-Habitual Residents) ska betala en minsta personlig inkomstskatt. Det är ännu osäkert om en ändring kommer till stånd och när den i så fall träder i kraft.
  Läs mer
 • Golf omfattas nu av friskvårdsbidraget
  14 februari, 2018
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i dom meddelad den 12 januari 2018 slagit fast att friskvårdsbidrag kan användas för att spela golf på pay and play-banor och för att träna golfslag på en driving range.
  Läs mer
 • Elin Svanborg
  13 maj, 2016
  Läs mer
 • Arne Kvarnström
  12 maj, 2016
  Läs mer
 • Förändringar av 3:12-reglerna har presenterats
  3 november, 2016
  Under eftermiddagen den 3 november släpptes den utredning som påbörjades 2014 och förväntas medföra ändrade bestämmelser för delägare i fåmansföretag. En utgångspunkt för utredningen har varit att förslagen sammantaget ska medföra ökade skatteintäkter. Utredningen har även syftat till att förenkla nuvarande bestämmelser.
  Läs mer
 • Ta ut lön 2016
  8 december, 2016
  Inför årsskiftet bör du som är fåmansföretagare se över din skattemässiga situation i syfte att ta ut rätt lön för 2016. Advice listar fem punkter att fundera över.
  Läs mer
 • Kontoret sommarstängt vecka 30-31
  15 juni, 2017
  Vi på Advice önskar alla en trevlig midsommar och en skön sommar. I sommar håller Advice kontoret stängt v. 30-31.
  Läs mer
 • Regeringen går inte vidare med ändrade 3:12-regler
  29 augusti, 2017
  Regeringen meddelade i helgen att de inte går vidare med det omtvistade förslaget om ändrade skatteregler för fåmansföretagare, de så kallade 3:12-reglerna. Som en konsekvens av att regeringen inte driver förslagen om ändrad fåmansföretagsbeskattning vidare läggs även förslaget om generationsskiften tills vidare på is.
  Läs mer
 • Ta ut tillräckligt med lön 2017
  31 oktober, 2017
  Vid den här tiden på året är det dags att se över att tillräckligt med lön tas ut i företaget för den som använder sig av huvudregeln i K10-blanketten. Många använder sig av den så kallade förenklingsregeln, men går därigenom miste om en högre utdelning eller kapitalvinst som får tas ut utan tjänstebeskattning.
  Läs mer
 • Dags att skicka in deklarationsmaterial
  16 mars, 2018
  Skatteverket har nu börjat skicka ut årets inkomstdeklarationer för privatpersoner. Senast den 15 april ska alla ha fått sin inkomstdeklaration. Vi ber dig som är deklarationskund hos Advice att så snart som möjligt att skicka din inkomstdeklaration och deklarationsunderlag till oss. Om du inte sedan tidigare är deklarationskund hos Advice och vill ha deklarationshjälp är du välkommen att kontakta oss.
  Läs mer
 • Deklaration 2018
  14 februari, 2018
  Årets inkomstdeklarationer till privatpersoner kommer att skickas ut under perioden 15 mars till 15 april. Deklarationen ska vara inlämnad till Skatteverket senast den 2 maj.
  Läs mer
 • Hög tid att skicka in deklarationsmaterial
  7 maj, 2018
  Årets deklarationsarbete är i full gång hos Advice. Om du inte redan gjort det, ber vi dig som är deklarationskund hos Advice att så snart som möjligt att skicka din inkomstdeklaration och deklarationsunderlag till oss. Om du redan har skickat underlagen till oss, och ännu inte fått ett utkast på deklaration, kommer du inom en snar framtid att få ett utkast från oss.
  Läs mer
 • Emilia Hofstetter
  13 maj, 2016
  Läs mer
 • Nadia Svensson
  25 november, 2021
  Läs mer
 • Medarbetarna på Advice önskar alla en trevlig och solig sommar!
  9 juni, 2016
  Under sommaren stänger Advice kontoret veckorna 31 och 32.
  Läs mer
 • 3:12-utredningen förväntas redovisas den 1 november
  5 oktober, 2016
  Advice Skatteinfo har tidigare skrivit om att regeringen tillsatt en utredning med uppdrag att se över beskattningen av fåmansföretagsdelägare. Uppdraget har först utvidgats och därefter har utredningstiden förlängts. Utredarna förväntas nu redovisa sitt uppdrag den 1 november 2016.
  Läs mer
 • Rutavdraget gäller nu för fler tjänster
  5 oktober, 2016
  Den 1 augusti 2016 utvidgades rutavdraget för fler tjänster inom trädgård, flytt och IT. Nu gäller skattereduktion även för beskärning och fällning av träd, flytt av bohag samt hjälp med installation av dator, router och liknande. Tänk på att du behöver uppfylla en del villkor för att kunna få rot- och rutavdrag.
  Läs mer
 • Förslag om golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen
  5 oktober, 2016
  Statslåneräntan används som referensränta i skattelagstiftningen till exempel som ett mått på en riskfri alternativavkastning samt för att avspegla en låneränta på marknaden. För att undvika oavsedda effekter om statslåneräntan blir noll eller negativ föreslår regeringen att det införs bestämmelser om golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen från och med 1 januari 2017.
  Läs mer
 • Förslag att taket vid uppskov tillfälligt ska försvinna
  5 oktober, 2016
  Enligt nuvarande regler kan den som säljer sin bostad få uppskov med beskattningen med som mest 1 450 000 kr av vinsten. Regeringen föreslår nu att under fyra år tillfälligt slopa detta beloppstak för försäljningar som sker mellan 21 juni 2016 och 30 juni 2020.
  Läs mer
 • Skatterättsnämnden har prövat konsultregeln
  5 oktober, 2016
  Vid prövning av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen, ofta benämnd konsultregeln, så har endast delägare som är verksamma i det företag som prövningen avser, eller i ett dotterbolag till detta, ansetts som en delägare vid bedömning av om ett företag är ett fåmansföretag.
  Läs mer
 • Omfattande fastighetsförsäljningar är inte handel med fastigheter
  5 oktober, 2016
  Skatterättsnämnden har inte ansett att det kommunala bostadsaktiebolaget bedriver handel med fastigheter när bolagets fastighetsbestånd om 290 fastigheter minskas med 60 fastigheter.
  Läs mer
 • HFD har prövat villkor avseende syntetiska optioner
  5 oktober, 2016
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har ändrat Skatterättsnämndens förhandsbesked och ansett att villkoren i ett syntetiskt optionsprogram med en extra ersättning inte förtar optionernas karaktär av värdepapper.
  Läs mer
 • Stort intresse när Advice pratade utflytt till Portugal
  5 oktober, 2016
  Advice deltog den 6 oktober på en mycket uppskattad After Work på temat ”Ett liv i Portugal”. Eventet arrangerades tillsammans med kapitalförvaltaren Quesada och Portugal-experterna Leventa. Det blev en lyckad tillställning med många spännande möten och frågor.
  Läs mer
 • Näringsbeskattning för mäklare vid försäljning av egna bostadsrätter
  5 oktober, 2016
  Kammarrätten i Stockholm har ansett att en mäklare ska beskattats i näringsverksamhet för försäljning av två bostadsrätter som mäklaren sålt privat. Kammarrätten gick på Skatteverkets linje och ansåg det bevisat att de två aktuella bostadsrätterna införskaffades enbart i syfte att säljas och att de inte införskaffats för permanent boende.
  Läs mer
 • Förslag om skattetillägg i vissa fall av frivilliga rättelser
  29 november, 2017
  Regeringen föreslår att skattetillägg ska tas ut även i vissa fall av frivilliga rättelser i fall där Skatteverket har informerat om en generell kontrollinsats.
  Läs mer
 • Skatteverket vill se exitbeskattning vid utlandsflytt
  8 december, 2017
  Skatteverket har lämnat ett förslag om exitbeskattning till Finansdepartementet. Blir förslaget verklighet ska personer som flyttar utomlands beskattas för en fiktiv kapitalvinst på kapitaltillgångar så som aktier i ett fåmansföretag. Men det finns anståndsregler för betalning av den fiktiva skatten.
  Läs mer
 • Regeringen föreslår strängare men enklare skattetilläggsregler
  12 december, 2017
  Regeringen remitterar förslag om ändrad beräkning av skattetillägg. Syftet är att förstärka skattetilläggets allmänpreventiva effekt och att göra systemet enklare och mer rättvist. Förslaget föreslås gälla från 1 april 2019 och förväntas leda till ökade skattetilläggsintäkter.
  Läs mer
 • HFD fastslår besked kring reparationsavdrag för näringsfastighet med privat användning
  27 december, 2017
  Advice Skatteinfo skrev i våras om ett förhandsbesked där avdragsrätt för reparation, underhåll och ombyggnad av en näringsfastighet som syftade till att möjliggöra ett privat användande av fastigheten medgavs. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu fastslagit beskedet.
  Läs mer
 • Advice välkomnar den nya medarbetaren Annica Runér
  12 mars, 2018
  Nyligen började den nya medarbetaren Annica Runér hos Advice. Vi hälsar henne hjärtligt välkommmen till Advice.
  Läs mer
 • Regeringen backar om exitbeskattning
  30 mars, 2018
  Advice Skatteinfo skrev i december om regeringens förslag att införa en exitbeskattning vid utflyttning från Sverige. Regeringen backar nu från förslaget och går inte vidare med detta.
  Läs mer
 • Förhandsbesked avseende stadigvarande vistelse
  30 mars, 2018
  Skatterättsnämnden (SRN) har prövat stadigvarande vistelse och ansett att de maximalt 112 dagarna per år i Sverige inte leder till obegränsad skattskyldighet i detta fall.
  Läs mer
 • Förslag om ändring av CFC-reglerna
  17 april, 2018
  Skatteverket har i en promemoria lämnat förslag om ändringar i CFC-reglerna. Ändringarna som Skatteverket föreslår innebär en utökad möjlighet för Sverige att CFC-beskatta inkomster.
  Läs mer
 • Sänkt ränteinkomst på lån från aktieägare
  17 april, 2018
  Kammarrätten i Göteborg har prövat en fråga om ränteavdrag för ett bolags del på lån från dess aktieägare. Kammarrätten gick på Skatteverkets linje och sänkte aktieägarens inlåningsränta med två procentenheter från SLR + 3 % till SLR + 1 %.
  Läs mer
 • Inget periodiskt understöd från amerikansk trust
  22 maj, 2018
  Enligt kammarrättens mening har Skatteverket inte visat att den amerikanska trusten bär sådana likheter med en svensk familjestiftelse som krävs för att utbetalningar ska beskattas som periodisk understöd så som tjänsteinkomst.
  Läs mer
 • Regeringen går vidare med beskattning av inhyrd arbetskraft
  24 maj, 2018
  Regeringen går vidare med att även inhyrd utländsk arbetskraft ska beskattas vid tillfälligt arbete i Sverige när arbetet utförs för en verksamhet här.
  Läs mer
 • Att garageplats tillförts innebär inte att bostadsrätten sålts
  24 maj, 2018
  Högsta förvaltingsdomstolen (HFD) har slagit fast att ett avtal, varigenom den nyttjanderätt som ingår i en bostadsrätt utvidgas till att avse även en garageplats, inte innebär att bostadsrätten ska anses såld med kapitalbeskattning av ägaren.
  Läs mer
 • Regeringen begär omförhandling av Portugisiska skatteavtalet
  14 juni, 2018
  Flera medier har rapporterat om att regeringen nu har skickat en officiell begäran till Portugal med krav på att förhandla om dubbelbeskattningsavtalet mellan länderna.
  Läs mer
 • En styrelseordförande har ansetts verksam i betydande omfattning
  14 juni, 2018
  Ett renodlat styrelseuppdrag i ett fåmansföretag där styrelseledamoten även har ett ägande brukar vanligtvis inte medföra att aktierna blir kvalificerade, såvida styrelseledamoten inte äger aktier och är verksam i ett annat bolag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Kammarrätten i Stockholm har nu i ett fall slagit fast att en styrelseordförande har varit verksam i betydande omfattning i ett Bolag där hon haft ett ägande. Utdelning som hon tagit från Bolaget har därmed till viss del beskattats i tjänst.
  Läs mer
 • Högsta förvaltningsdomstolen har prövat utomståenderegeln
  14 juni, 2018
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har slagit fast Skatterättsnämndens förhandsbesked i två frågor om utomståenderegeln. HFD konstaterar att utomståenderegeln inte är tillämplig om utdelning lämnas efter det att det inte längre finns något utomstående ägande i verksamhetsföretaget. Om utdelningen i stället lämnas innan det utomstående ägandet upphör är däremot regeln tillämplig även om det utomstående ägandet upphör senare under samma beskattningsår.
  Läs mer
 • HFD har prövat två mål om stadigvarande vistelse
  1 juli, 2018
  Den som är utflyttad från Sverige och inte längre har någon väsentlig anknytning hit, är ändå obegränsat skattskyldig här, om denne stadigvarande vistas här. Det saknar vid bedömningen betydelse om det finns ett eget boende för övernattningarna eller om dessa istället exempelvis sker på hotell eller hos bekanta.
  Läs mer
 • HFD har prövat F-skattens verkningar
  1 juli, 2018
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en nyligen meddelad dom ansett att ett bolag inte ska betala arbetsgivaravgifter till personer med godkännande för F-skatt, trots att omständigheterna i övrigt talat för ett anställningsförhållande.
  Läs mer
 • Kontoret sommarstängt vecka 30-31
  1 juli, 2018
  I sommar håller Advice kontoret stängt veckorna 30 och 31. Övriga veckor under sommaren finns någon på plats under kontorstid. Vi på Advice önskar alla en trevlig och skön sommar!
  Läs mer
 • Väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige medförde inte väsentlig anknytning
  5 juli, 2018
  I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden ansågs ett indirekt aktieinnehav i ett verksamhetsdrivande aktiebolag medföra väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige, men inte väsentlig anknytning.
  Läs mer
 • Förhandsbesked om skattefri gåva av aktier till anställda
  9 juli, 2018
  I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden har gåvor av aktier till en bror och en vän som båda är anställda i det aktuella bolaget bedömts vara skattefria.
  Läs mer
 • Frivilliga rättelser begränsas i vissa fall
  22 augusti, 2018
  Vid rättelser av oriktiga uppgifter på eget initiativ får Skatteverket inte ta ut skattetillägg. En person kan då inte heller bli dömd enligt skattebrottslagen. Från den 1 augusti 2018 begränsas möjligheten att frivilligt rätta felaktiga uppgifter i vissa fall.
  Läs mer
 • Ställningstagande från Skatteverket om teckningsoptioner
  23 augusti, 2018
  Mot bakgrund av de nya personaloptionsreglerna som medför skattelättnad i vissa fall har Skatteverket i ett ställningstagande tagit upp frågor som rör förvärv av teckningsoptioner.
  Läs mer
 • Sverige inleder skatteavtalsförhandling med Portugal
  30 augusti, 2018
  Sedan Portugal 2010 ändrade sina inhemska skattebestämmelser så har det funnits möjlighet för utflyttade svenskar som fått hemvist i Portugal att helt undgå beskattning på tjänstepension. Detta har lett till en ökad utvandring till Portugal och varit något som regeringen sedan länge försökt stävja.
  Läs mer
 • Skatterättsnämnden har prövat byggregeln i fråga om fast driftställe
  5 september, 2018
  Ett utländskt byggbolag som driver verksamhet i Sverige är skattskyldigt här om det anses ha fast driftställe här. Enligt den så kallade byggregeln, som gäller för byggverksamhet och liknande, ska arbetet pågå under en period som överstiger tolv månader för att ett fast driftställe ska föreligga. Det innebär en längre tidsperiod än de sex månader som annars normalt krävs för att en verksamhetsplats ska vara ett fast driftställe. Byggregeln finns i dubbelbeskattningsavtal som bygger på OECD:s modellavtal.
  Läs mer
 • Styrelseuppdrag som konsultuppdrag? Två gränsdragningsfall
  6 september, 2018
  Skatterättsnämnden (SRN) har meddelat två förhandsbesked gällande beskattning av styrelsearvoden. I det enda förhandsbeskedet ansågs styrelsearvoden från uppdrag i bostadsrättföreningar inte utgöra inkomst av tjänst. Det andra förhandsbeskedet gällde styrelsearvode som betalats ut till ett advokataktiebolag som ägdes av styrelseledamoten i fråga. I detta fall ansåg SRN att inkomsten skulle beskattas som inkomst av tjänst hos styrelseledamoten.
  Läs mer
 • Kammarrätten: Kan en stiftelse bildas vid stiftarens bortgång?
  10 oktober, 2018
  Advice har tidigare skrivit om utländska stiftelser som vid beskattningen inte uppfyllt kraven för att liknas vid en svensk familjestiftelse eftersom att stiftaren behållit rådigheten över tillgångarna. I en nyligen meddelad kammarrättsdom har domstolen däremot ansett det möjligt att vidta en rättshandling som innebär att en utländsk stiftelse från och med stiftarens bortgång anses motsvara en svensk familjestiftelse. Utbetalningar eller uttag till nästa generations förmånstagare har därvid tjänstebeskattas så som periodiskt understöd.
  Läs mer
 • Nytt HFD-avgörande om samma och likartad verksamhet i utomståenderegeln
  10 oktober, 2018
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har prövat begreppet samma och likartad verksamhet i utomståenderegeln – i detta fall har det rört överföring av fondverksamhet mellan två fåmansföretag. Överföringen innebär att de två bolagen anses bedriva samma eller likartad verksamhet.
  Läs mer
 • Aktieinnehav i ett fåmansföretag gav väsentlig anknytning till Sverige
  1 november, 2018
  Ett innehav av 12,21 procent av aktierna i ett fåmansföretag gav väsentlig anknytning till Sverige enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN). Om ägandet minskar till 9,9 procent upphör den väsentliga anknytningen enligt nämnden.
  Läs mer
 • Nya regler kring hälso- och sjukvårdsförmån - hur påverkar det dig?
  1 november, 2018
  Förmån av icke offentligt finansierad hälso-och sjukvård som arbetsgivaren har betalat för den anställdes räkning har till och med den 30 juni 2018 varit en skattefri förmån för anställda. Från och med den 1 juli 2018 har skattefriheten slopats och den som får fri hälso-och sjukvård ska i princip beskattas för förmånen enligt vanliga regler. Från och med detta datum är såväl offentligt som icke offentligt finansierad hälso-och sjukvård en skattepliktig förmån.
  Läs mer
 • Dags att se över löneuttagen för 2018
  2 november, 2018
  Så här en bit in på hösten så bör det ses över att tillräckligt med lön tas ut för alla er som har ägande i fåmansaktiebolag och vill använda er av huvudregeln vid beräkning av utdelningsutrymmet i K10-blanketten.
  Läs mer
 • Bostäder beskattas som inkomst av näringsverksamhet
  5 november, 2018
  Skatteverket har på senare tid granskat ett flertal fall där privatpersoner under några månader ägt, renoverat och sålt bostäder och redovisat inkomsterna som inkomst av kapital. Det har nyligen kommit tre domar från kammarrätterna där domstolarna har kommit fram till att bostäderna ska beskattas som inkomst av näringsverksamhet. I samtliga tre fallen har Skatteverket påfört skattetillägg, vilket domstolarna inte har ändrat.
  Läs mer
 • Skatteverket ger vägledning om incitamentsoptioner
  6 november, 2018
  För att knyta nyckelpersoner till företaget används ofta olika typer av incitamentsprogram. När anställda erbjuds att förvärva optioner som senare kan användas för att köpa aktier i företaget ska optionerna värderas. Skatteverket har i ett nyligen publicerat ställningstagande förklarat sin syn av vilka principer som ska gälla vid värderingarna av optioner. Ställningstagandet är välkommet eftersom vägledning som rör värdering av optioner har varit sparsam och likaså domstolspraxis.
  Läs mer
 • Se upp vid ägarförändringar i företag med utomstående
  13 december, 2018
  Arbetar du och äger aktier i ett företag som ska säljas och där utomstående passiva ägare också äger aktier så finns möjlighet att skatta av marknadsvärdet till 25 procents skatt. Åtgärden måste dock göras innan det utomstående ägandet upphör.
  Läs mer
 • Stiftelse ansågs inte bildad vid stiftarens dödsfall
  13 december, 2018
  Advice skrev i förra nyhetsbrevet om en kammarrättsdom där domstolen ansåg att en utländsk stiftelse från och med stiftarens bortgång ansågs motsvara en svensk familjestiftelse. I en ny kammarrättsdom kom man till motsatt slutsats. Detta eftersom det ansågs att den dispositionsrätt som den ursprungliga stiftaren hade haft övergick till hans arvingar efter hans dödsfall.
  Läs mer
 • Prövning av marknadsmässig ränta
  13 december, 2018
  Advice skrev nyligen om en kammarrättsdom där inte högre ränta än SLR + 1 procent accepterades på ett aktieägarlån då det inte fanns ett reellt lånebehov hos företaget. Ränta får dras av om den är marknadsmässig vilket får prövas i fall till fall. I en ny kammarrättsdom ansågs SLR + 3 procent som marknadsmässig. Det var dock en sänkning från de 15 procent som avdrag gjorts med.
  Läs mer
 • Skattefritt friskvårdsbidrag med 6 500 kr enligt SRN
  13 december, 2018
  Ett friskvårdsbidrag är skattefritt för den anställde och kan betalas ut utan arbetsgivaravgifter för arbetsgivaren om det avser enklare slag av motion, riktar sig till hela personalen och är av mindre värde. Skatterättsnämnden (SRN) öppnar nu för att med mindre värde avses 6 500 kr per anställd och år.
  Läs mer
 • Att tänka på inför årsskiftet
  13 december, 2018
  Så här års är det som företagare en god idé att se över om det finns anledning att vidta några åtgärder innan årsskiftet. Advice listar här en rad saker att tänka på i samband med julhelgen och inför årsskiftet.
  Läs mer
 • Advice välkomnar den nya medarbetaren Sheila Grimstig
  20 december, 2018
  Läs mer
 • Skatterättsnämnden tänjer på vistelsedagar i Sverige
  23 januari, 2019
  Advice Skatteinfo har vid flertalet tillfället skrivit om stadigvarande vistelse i Sverige. Det är det begrepp som behandlar i vilken uträckning en utflyttad begränsat skattskyldig person kan vara i Sverige utan att bli fullt ut skattskyldig i Sverige.
  Läs mer
 • Aktiegåva till anställd var skattefri
  23 januari, 2019
  Gåvor till anställda, inklusive aktiegåvor, ses ofta som ersättning för arbete som ska tjänstebeskattas. Den avgörande frågan är om förvärvet beror på anställningsförhållandet eller om syftet med gåvan har varit något annat än att belöna den anställde för dennes arbetsprestationer.
  Läs mer
 • Utdelningsbeskattning vid överföring till närståendes bolag
  19 februari, 2019
  Genom ett antal tranaktioner överfördes kapital från mannens bolag till fruns bolag på ett sätt som inte accepterades. Med ett annat genomförande går det att uppnå samma resultat på ett godtagbart sätt.
  Läs mer
 • HFD: EU-rätten stoppar personaloptionsbeskattning
  19 februari, 2019
  Högsta förvaltingsdomstolen (HFD) slår fast att EU-rätten sätter stopp för svensk beskattning av en personaloption intjänad utomlands. I detta fall utanför EU.
  Läs mer
 • Utdelning på anställdas preferensaktier ansågs inte utgöra ersättning för en arbetsprestation
  19 februari, 2019
  I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) har utdelning till anställd, som varit kopplad till resultatet i en verksamhetsgren, inte ansetts utgöra ersättning för en arbetsprestation och ska därmed beskattas som en kapitalinkomst.
  Läs mer
 • Försäljning av fyra lägenheter beskattades som handel med bostadsrätter
  22 februari, 2019
  Vinst vid försäljning av en bostadsrätt eller ett småhus beskattas vanligtvis till 22 %. För detta krävs att bostaden är en privatbostad vilket innebär att den inskaffats för eget eller närståendes permanenta boende. Avsikten med varje bostad ska bedömas för sig. Är det inte en privatbostad kan skatten i stället bli mellan 27 % och 65 % av vinsten.
  Läs mer
 • Dags att samla ihop deklarationsunderlag
  22 februari, 2019
  Skatteverket börjar snart att skicka ut årets inkomstdeklarationer för privatpersoner vilket sker mellan den 7 mars till den 15 april. Deklarationen ska vara inlämnad till Skatteverket senast den 2 maj. Vi ber dig som är deklarationskund hos Advice att så snart som möjligt skicka in din inkomstdeklaration och deklarationsunderlag till oss.
  Läs mer
 • Nya regler möjliggör generationsskiften
  18 mars, 2019
  Regeringen har presenterat nya regler som ska underlätta att generationsskifta ett fåmansaktiebolag till närstående. De nya reglerna föreslås gälla för generationsskiften som genomförs efter den 1 juli 2019.
  Läs mer
 • Beslut om nya regler för generationsskiften i fåmansföretag
  14 maj, 2019
  Riksdagen har fattat beslut om nya regler för generationsskifte mellan närstående i fåmansföretag.
  Läs mer
 • Stopp för skattefria pensioner i Portugal
  20 maj, 2019
  Sverige och Portugal undertecknade den 16 maj 2019 ett ändrat skatteavtal mellan länderna. Godkänns avtalet i båda ländernas riksdagar medför detta att tjänstepension från Sverige från och med den 1 januari 2020 får beskattas här om pensionen inte till någon del beskattas i Portugal. Inför Portugal en beskattning av pensionerna har Sverige från och med den 1 januari 2023 rätt att beskatta pension som härrör från Sverige.
  Läs mer
 • Skatt över andra skiktgränsen sänks med 5 procent
  25 juni, 2019
  Regeringen tillsammans med Centern och Liberalerna föreslår att den så kallade värnskatten, det vill säga den statliga inkomstskatten som nu tas ut på inkomster över den övre skiktgränsen, slopas. Ändringen föreslås gälla från den 1 januari 2020.
  Läs mer
 • Nytt förhandsbesked om stadigvarande vistelse
  25 juni, 2019
  Begreppet ”stadigvarande vistelse” är något som vi på Advice skrivit om ett flertal gånger. Anledningen till detta är för att det är något som vi ofta får frågor om, det är något som det kommer en hel del avgöranden om och något som trots en stor mängd praxis det ändå råder en stor osäkerhet om i många fall. I detta besked accepterades tre månaders sommarvistelse i kombination med tre veckor under påsken och därtill som mest ytterligare två veckor.
  Läs mer
 • Särskild löneskatt för äldre slopas
  26 juni, 2019
  Från och med den 1 juli 2019 slopas den särskilda löneskatten för äldre som tidigare tagits ut på inkomster (lön, arvoden, förmåner m.m.) hos personer över 65.
  Läs mer
 • Förhandsbesked om bedömning av tjänsteresor till tredje land vid tillämpning av ettårsregeln
  26 juni, 2019
  Skatterättsnämnden (SRN) har i ett förhandsbesked prövat om tjänsteresor till tredje land ska behandlas som kortare avbrott i utlandsvistelsen vid tillämpning av ettårsregeln. Vistelser i tredje land som omfattar 72 dagar per år och därtill vistelser i Sverige med 72 dagar ansågs av nämnden utgöra kortare avbrott i utlandsvistelsen. Nämnden fann dock att vistelser i tredje land som uppgår till fyra månader per år tillsammans med vistelser i Sverige uppgående till 72 dagar per år sammantaget är för omfattande för att behandlas som kortare avbrott vid tillämpningen av ettårsregeln.
  Läs mer
 • Fortsatt skattefritt friskvårdsbidrag med 5 000 kr
  27 juni, 2019
  I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) som Advice skrev om vid årsskiftet så ansåg SRN att ett friskvårdsbidrag på 6 500 kr per år skulle anses vara av mindre värde och därför vara skattefritt. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har prövat ärendet och slår fast att beloppet är för högt för att omfattas av skattefriheten.
  Läs mer
 • HFD-dom som rör personer med utländska försäkringar
  27 juni, 2019
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) slår fast att kupongskatt i vissa fall inte ska tas ut på utdelningar till utländska livförsäkringsbolag. Detta kan påverka den totala skatten som belastar personer som äger utländska pensionsförsäkringar och utländska kapitalförsäkringar.
  Läs mer
 • Tilläggsköpeskilling påverkade inte karenstiden
  3 september, 2019
  Den som har varit verksam i betydande omfattning i ett fåmansaktiebolag har möjlighet att vara passiv i bolaget under en tidsperiod på fem år efter det år då ägaren upphörde att vara verksam, och därefter ta ut utdelning till 25 procents beskattning, då aktierna efter detta kan vara okvalificerade. Men det finns saker att fundera över. Perioden som ägaren ska vara passiv brukar benämnas karensperiod. Det är även möjligt att sälja aktierna i verksamhetsbolaget genom ett holdingbolag där ägaren inte är verksam för att därefter inleda karensperioden.
  Läs mer
 • Kammarrätten delar Skatteverkets bedömning gällande sekretess avseende uppgifter på skattekontot
  6 september, 2019
  Skatteverket har i ett ställningstagande som publicerades i mars i år gjort en ny bedömning gällande sekretessfrågan avseende uppgifter på skattekontot. Skatteverket anser enligt detta ställningstagande att uppgifter om saldo, betalningar m.m. på skattekontot omfattas av sekretess. I ett nyligen avgjort mål instämmer kammarrätten med Skatteverket. Sådana utgifter kan därmed inte lämnas ut till annan än den enskilde själv.
  Läs mer
 • Första förhandsbeskedet om kvalificerade personaloptioner
  6 september, 2019
  Olika typer av optioner används ofta som ett incitament för att attrahera och behålla nyckelpersoner i ett företag. Mellan teckningsoptioner och personaloptioner, som hör till de vanligaste incitamentsoptionerna, är det i beskattningshänseende stor skillnad. Det är därför bra att på förhand ta reda på vad som gäller skattemässigt. Från och med den 1 januari 2018 finns det även möjlighet att i incitamentsyfte använda sig av så kallade kvalificerade personaloptioner.
  Läs mer
 • Nytt uppskovstak vid bostadsbyten föreslås
  23 september, 2019
  Reglerna om uppskov med vinstskatt vid försäljning av privatbostad har varit under kontinuerlig förändring den senaste tioårsperioden, med införande av olika taknivåer samt för en tid sedan den införda ”uppskovsräntan”. Från den 1 juli 2020 föreslås att taket blir 3 000 000 kr multiplicerat med säljarens andel av den sålda bostaden.
  Läs mer
 • Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp i budgetpropositionen
  23 september, 2019
  Advice har tidigare skrivit om att det för en tid sedan presenterats ett förslag om att införa ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp i syfte att fler utomlandsbosatta personer som tillfälligt arbetar i Sverige ska beskattas här. Någon proposition med ett lagförslag lades däremot aldrig fram. I budgetpropositionen för 2020 aviserar regeringen att bestämmelserna bör införas.
  Läs mer
 • Skattefrågor i budgetpropositionen
  23 september, 2019
  Regeringen presenterade förra veckan budgetpropositionen för 2020. Flera av förändringarna på skatteområdet har aviserats tidigare, men propositionen innehåller även vissa nya och kommande förändringar.
  Läs mer
 • Gåvor av aktier i familjeföretag
  18 oktober, 2019
  I ett generationsskifte har ett familjeföretag efter en rad aktieöverlåtelser i gåvoform, där det slutliga ägandet till majoriteten hamnade hos de i bolaget verksamma familjemedlemmarna, ansetts ha annat syfte än att belöna arbetsprestationer.
  Läs mer
 • Konsultverksamhet som självständigt bedriven verksamhet
  18 oktober, 2019
  Konsultägda bolag, vilka äger andel i ett aktiebolag där konsulterna tilldelas uppdrag för aktiebolagets räkning, har ansetts bedriva självständig näringsverksamhet.
  Läs mer
 • Klargör nya domar möjlig vistelsetid i Sverige?
  15 november, 2019
  Förra året meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ett par domar där frågan rörde stadigvarande vistelse i Sverige och där en betydande del av vistelsen utgjordes av en längre sammanhängande sommarperiod. Nyligen meddelade HFD två nya domar där frågan också rör en längre sommarperiod kombinerat med ytterligare vistelse i Sverige. Frågan är vilka slutsatser som kan dras av domarna.
  Läs mer
 • Marknadsmässig ränta på interna lån
  15 november, 2019
  I en kammarrättsdom har en 15-procentig ränta på delägarlån till bolag beskattats som förtäckt utdelning. Mer anmärkningsvärt är att Skatteverket ansett att en schabloniserad ränta om statslåneräntan plus 5 procent har varit marknadsmässig i detta fall. Kammarrätten anser nivån vara väl avvägd.
  Läs mer
 • Differentierad aktieutdelning tjänstebeskattas
  3 december, 2019
  Advice har tidigare i år skrivit om ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) som rörde preferensaktier i ett fondbolag. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar beskedet och beskattar utdelningen som lön.
  Läs mer
 • Sänkt gräns för lägsta aktiekapital
  3 december, 2019
  Riksdagen beslutade nyligen att det lägsta aktiekapitalet i aktiebolag sänks. Från den 1 januari 2020 kommer gränsen att vara 25 000 kronor.
  Läs mer
 • Att tänka på i fåmansföretag inför årsskiftet
  3 december, 2019
  För att undvika onödig beskattning är det inför årsskiften viktigt att se över hur ens bolag ligger till med bland annat löneutbetalningar. Advice har samlat en rad tips att ha i åtanke innan året löper ut.
  Läs mer
 • Nyheter inför årsskiftet
  3 december, 2019
  Skatteområdet är under ständig utveckling. Under 2019 har Riksdagen fattat en rad beslut som är intressanta för många av våra kunder. Advice listar dem här.
  Läs mer
 • HFD ser inte skäl att avvika från praxis gällande beskattning av styrelsearvoden
  22 januari, 2020
  Högsta förvaltningsdomstolen har i plenum meddelat dom i ett mål om beskattning av styrelsearvode. Trots att styrelseledamotens bolag mottagit arvodet har styrelseledamoten beskattats personligen i inkomstslaget tjänst.
  Läs mer
 • Inflytande i näringsverksamhet medförde inte väsentlig anknytning
  29 januari, 2020
  Ett indirekt ägande på mer än 20 procent i ett svenskt rörelsedrivande företag har inte medfört väsentlig anknytning för en utflyttad person. Motiven till omstruktureringen har vägts in av Skatterättsnämnden vid bedömningen.
  Läs mer
 • Stor kvarskatt avseende inkomstår 2019?
  29 januari, 2020
  Om du vet med dig att du gjort en transaktion som kommer medföra en större kvarskatt avseende inkomståret 2019 kan det vara bra att känna till att en ränta på 1,25 procent kommer att löpa från och med den 13 februari 2020 till dess att skatten betalats.
  Läs mer
 • Teckningsoptioner kan användas i samband med kvalificerade personaloptioner
  6 februari, 2020
  Skatterättsnämnden (SRN) har efter julledigheten meddelat förhandsbesked om användandet av teckningsoptioner för att möjliggöra kvalificerade personaloptioner. Efter att syftet med bestämmelserna tolkats kom SRN:s majoritet fram till att andelskravet är uppfyllt även vid förvärv av teckningsoptioner som enbart går att utnyttja för att erhålla andelar i bolaget.
  Läs mer
 • Portugal fastställer skatt på utländska pensioner
  7 februari, 2020
  I Portugal har ett förslag presenterats som kan medföra en platt skatt med 10 procent på utländska pensioner för personer bosatta i Portugal. Enligt de uppgifter som Advice har fått blir det nya systemet troligtvis gällande från den 1 mars 2020.
  Läs mer
 • Ny anståndsmöjlighet för företag
  18 mars, 2020
  Till följd av Cononavirusets spridning införs en ny möjlighet för företag att kunna få anstånd med skatteinbetalningar i upp till ett år. Syftet är att stärka likviditeten i hela företagssektorn. Förslaget innebär att företag ska kunna få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön, och moms som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.
  Läs mer
 • Dags för Advice deklarationskunder att sammanställa deklarationsunderlag
  18 mars, 2020
  Skatteverket skickar ut pappersdeklarationerna mellan den 13 mars och den 15 april. De som får sin deklaration digitalt har Skatteverket skickat deklarationen till redan. Vi ber dig som är deklarationskund hos Advice att så snart som möjligt skicka in din inkomstdeklaration och deklarationsunderlag till oss.
  Läs mer
 • Skatteverket ska särskilt granska bostads- och bilförmåner samt utlandsbosättningar
  18 mars, 2020
  Skatteverket presenterar varje år särskilda fokusområden som kommer att granskas extra i deklarationen. I deklarationen avseende beskattningsår 2019 är det främst förmåner avseende bilar och fastigheter med höga värden som aviserats ska granskas.
  Läs mer
 • Tidig insamling av deklarationsmaterial
  27 mars, 2020
  Eftersom den rådande situationen gör att det är svårt att veta hur den närmsta tiden kommer att bli ber vi våra deklarationskunder att sammanställa sitt deklarationsmaterial så snabbt som möjligt, och därefter skicka över eller lämna in det till oss. Detta för att vi ska kunna få en så tidig start som möjligt vad gäller deklarationsarbetet. Vi på Advice hoppas att ni alla håller er friska! Vi hoppas även att era företag tar sig igenom denna svåra tid.
  Läs mer
 • Frågor med anledning av coronavirusets spridning
  27 mars, 2020
  Det har inte gått någon obemärkt förbi att det presenterats en rad åtgärdsförslag för att lindra effekten av coronavirusets spridning – åtgärder som rör företag och dess anställda och som i sin tur kan leda till följdfrågor i den egna situationen.
  Läs mer
 • Sänkt kostnad för de nya tillfälliga anstånden
  3 juni, 2020
  Vi har tidigare skrivit om de nya anståndsreglerna som ger företag möjlighet att skjuta upp skatte- och avgiftsbetalningar till följd av coronavirusets spridning. Efter ett nytt beslut i Riksdagen har nu kostnaden för att skjuta upp betalningarna sänkts.
  Läs mer
 • Företag kan få ersättningsstöd för minskad omsättning
  13 maj, 2020
  Företag ska få möjlighet att söka ersättningsstöd för minskad omsättning enligt ett nytt lagförslag. Syftet med stödet är att lindra för den minskade omsättning som skett till följd av coronavirusets spridning och underlätta för företag att ställa om sin verksamhet.
  Läs mer
 • Portugal inför tioprocentig skatt på svenska tjänstepensioner
  18 maj, 2020
  Portugal har nu i sin nationella skattelagstiftning infört en skatt på utländska pensioner för personer bosatta i Portugal. Personer som bosätter sig i Portugal efter den 1 april 2020 får nu betala 10 procent i portugisisk skatt på utländska pensioner.
  Läs mer
 • Ändrat tak för bostadsuppskoven och förslag om slopad uppskovsränta
  3 juni, 2020
  Riksdagen beslutade nyligen om ett höjt tak för uppskov vid försäljning av bostadsrätter och fastigheter. Förra veckan presenterades även ett förslag om att den så kallade uppskovsräntan ska tas bort.
  Läs mer
 • Nya coronabeslut: skattefri parkering och skattefri gåva
  3 juni, 2020
  Riksdagen har beslutat om ytterligare två förändringar för att minska de ekonomiska följderna av coronapandemin. Det gäller dels gåvor från arbetsgivaren upp till ett värde om 1 000 kr per anställd, dels tillgång till fri parkeringsplats.
  Läs mer
 • Besked om skattefri aktiegåva till anställd
  4 juni, 2020
  Som utgångspunkt ska alla inkomster som erhålls på grund av tjänst beskattas. Ett förvärv genom gåva är dock skattefritt. Skatterättsnämnden (SRN) har ansett att en överlåtelse av aktier i ett bolag från ägaren till en barndomsvän, som är anställd i bolaget, ska bedömas som en sådan skattefri gåva. Skatteverket ansåg att förvärvet ska anses erhållas på grund av tjänst och därför beskattas.
  Läs mer
 • Väsentlig anknytning till Sverige p.g.a. bostad
  6 juli, 2020
  Vid inkomstbeskattning är en person obegränsat skattskyldig i Sverige bl.a. om personen tidigare har varit bosatt här och har väsentlig anknytning hit. För att avgöra om en person har väsentlig anknytning hit ska vid den samlade bedömningen bl.a. beaktas om personen är svensk medborgare, hur länge personen var bosatt här och om denne har en bostad som är inrättad för åretruntbruk. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat dom i ett mål rörande väsentlig anknytning med anledning av innehav av en lägenhet i Sverige.
  Läs mer
 • Förslag om ändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige
  6 juli, 2020
  Regeringen har lämnat en proposition med förslag om att införa ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid beskattning av utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige. Genom införandet av det ekonomiska arbetsgivarbegreppet kommer det avgörande för om arbetstagaren ska betala skatt i Sverige vara vem som arbetet utförs för och inte vem som betalar ut lönen. Förslaget innebär att fler utländska arbetstagare kommer att betala skatt i Sverige. Syftet med förslaget är att göra reglerna på arbetsmarknaden mer konkurrensneutrala. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.
  Läs mer
 • Omställningsstöd
  6 juli, 2020
  Riksdagen och regeringen har beslutat om ett omställningsstöd till företag som har tappat omsättning under mars och april 2020 på grund av Covid-19. Storleken på stödet beror på hur mycket företagets nettoomsättning har minskat. Det lägsta stödet uppgår till 5 000 kronor och det högsta till 150 miljoner kronor. Omställningsstödet ansöks av företagets behöriga företrädare i en ny e-tjänst på Skatteverkets hemsida senast den 31 augusti 2020.
  Läs mer
 • Kontoret sommarstängt vecka 31-32
  6 juli, 2020
  I sommar håller Advice kontoret stängt veckorna 31 och 32. Övriga veckor under sommaren finns någon på plats under kontorstid. Vi på Advice önskar alla en trevlig sommar!
  Läs mer
 • Advice startar redovisningsfirma, Advice Redovisning AB
  26 augusti, 2020
  Advice Redovisning är en del av Advicefamiljen och vi kan därmed erbjuda er hjälp med löpande redovisning, löneadministration, årsredovisningar och inkomstdeklaration för bolag samt andra redovisningsrelaterade frågor.
  Läs mer
 • Advice välkomnar den nya medarbetaren Victoria Kalemis Jörnsby
  26 augusti, 2020
  Victoria är redovisningskonsult och kommer att arbeta med redovisning på Advice Redovisning.
  Läs mer
 • Advice medlem i Alliott Global Alliance
  4 september, 2020
  Advice blev nyligen medlem i Alliott Global Alliance, en världsomspännande sammanslutning av fristående konsulter inom revision och redovisning, juridik, skatt och andra specialtjänster. Vi kommer därigenom kunna erbjuda våra kunder ännu bättre internationellt stöd oavsett om det gäller bolagsbildning utomlands, internationella skattefrågor, utflyttning eller andra internationella bolagsärenden.
  Läs mer
 • Enklare att knyta nyckelpersoner till unga företag efter ny HFD-dom
  14 september, 2020
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har slagit fast att ett tillvägagångssätt där teckningsoptioner används för att bli delägare i ett aktiebolag godtas vid användningen av de nya personaloptionsreglerna. Detta är en positiv dom som gör det avsevärt enklare att använda de nya personaloptionsbestämmelserna som incitament i mindre och unga företag.
  Läs mer
 • Skattenyheter i årets budgetproposition
  24 september, 2020
  Den 21 september 2020 lämnade Regeringen budgetpropositionen för 2021 till Riksdagen. Advice har sammanställt de viktigaste förslagen som berör skatter. De flesta av förslagen har uppkommit för att avhjälpa den ekonomiska ansträngningen som pandemin orsakat.
  Läs mer
 • Att tänka på i fåmansföretag inför årsskiftet
  25 oktober, 2020
  Innan året är slut bör du som fåmansföretagsdelägare se över din situation så att du inte drabbas av oförutsedda skatter. Vi har här sammanställt tips inför årsskiftet som framförallt berör dig som är delägare i ett fåmansföretag.
  Läs mer
 • Inbetald kapitalvinst kan bli en gratiskredit
  25 oktober, 2020
  Advice har tidigare skrivit att uppskovsräntan tas bort från och med den 1 januari 2021. Om du tidigare har avyttrat en fastighet och betalat in skatten på din vinst kan du överväga att begära omprövning av din deklaration och begära uppskov med kapitalvinsten.
  Läs mer
 • Nya regler vid tillfälligt arbete i Sverige från 2021
  6 november, 2020
  Advice har tidigare skrivit om de nya reglerna om tillfälligt arbete i Sverige som under flera år har aviserats. Riksdagen har nu fattat beslut om att anta reglerna och att dessa börjar gälla från den 1 januari 2021. Reglerna påverkar uthyrda personer som arbetar tillfälligt i Sverige under en längre period än 15 dagar i följd, och även dem som vid flera kortare vistelser arbetar i Sverige mer än 45 dagar under ett kalenderår. De nya reglerna påverkar därtill utländska arbetsgivare som får en skyldighet att göra skatteavdrag på ersättning som betalas till anställda för arbete utfört i Sverige, samt en skyldighet att registrera företaget som arbetsgivare här och lämna månatliga arbetsgivardeklarationer.
  Läs mer
 • Advice välkomnar den nya medarbetaren Hans Samuelsson!
  6 november, 2020
  Hans kommer att arbeta som paralegal och kommer närmast från Hestra Advokatbyrå. Vi på Advice känner Hans sedan tidigare då han praktiserade hos oss under sin paralegalutbildning vid Påhlmans Handelsinstitut. Vi önskar Hans varmt välkommen till Advice!
  Läs mer
 • Advice välkomnar de nya medarbetarna Julia, Emilia och Elin
  9 december, 2020
  Läs mer
 • Får arbetsgivaren betala ut bonus trots korttidsstöd?
  11 december, 2020
  Pandemin har medfört ekonomiska svårigheter för många företag och många av dessa har behövt ansöka om korttidsstöd för att permittera personal. Ekonomiska svårigheter, bonusutbetalning och korttidsstöd, går det ihop?
  Läs mer
 • Skattelättnadsperioden för utländska nyckelpersoner förlängs
  11 december, 2020
  Utländska nyckelpersoner och experter som kommer till Sverige för arbete och uppfyller kraven för ”expertskatt” beskattas i praktiken endast för 75 procent av sin inkomst. Skattelättnaden innebär därtill att arbetsgivaren endast betalar arbetsgivaravgifter på 75 procent av inkomsten. Tidsperioden för skattelättnaden förlängs nu genom en ändrad lag från tre år till fem år. Ändringen gäller från och med den 1 januari 2021.
  Läs mer
 • Vinstutdelningar och andra värdeöverföringar vid permittering
  15 december, 2020
  Nya regler för stöd vid korttidsarbete har presenterats och förtydligar vad som gäller för vinstutdelning och andra värdeöverföringar. De nya reglerna påverkar företag som erhållit korttidsstöd och som fattat beslut eller verkställt beslut om vinstutdelning eller andra värdeöverföringar två månader innan och följande sex månader efter stödperioden. Om bolaget har fattat eller verkställt sådant beslut kan bolaget bli återbetalningsskyldigt för utbetalt korttidsstöd.
  Läs mer
 • Extraknäck för juriststudenter!
  12 januari, 2021
  Läs mer
 • Storbritannien numera tredje land i skattelagstiftningen
  23 februari, 2021
  I skattelagstiftningen finns det många regler där det är avgörande om ett land är ett EU-land eller en stat inom EES (där även Island, Norge och Liechtenstein ingår) eller ett så kallat tredjeland, vilket är ett land utanför EU och EES. Genom utträdet ur EU räknas Storbritannien från och med den 1 januari 2021 som ett tredjeland då Storbritannien från detta datum inte längre är ett EU-land och inte heller omfattas av EES-avtalet. Detta får betydelse i skattebestämmelser för både företag och privatpersoner.
  Läs mer
 • Skatteverket ska särskilt granska hyresinkomster, e-handel, och nya skattereduktioner
  26 februari, 2021
  Skatteverket presenterar varje år särskilda fokusområden som kommer att granskas extra i inkomstdeklarationen. I årets deklaration, avseende beskattningsår 2020, kommer inkomster från uthyrning av privatbostäder och inkomster från e-handel granskas särskilt, eftersom Skatteverket bedömer att dessa inkomster ökat till följd av pandemin. Därtill ska nya RUT-tjänster granskas och avdraget för installation av grön teknik.
  Läs mer
 • Aktieköp från utländskt dödsbo betraktas som arv
  26 februari, 2021
  Dödsbodelägarna har önskat köpa ut aktier från det utländska dödsbo där de är delägare för en bestämd köpeskilling och mot revers. Reverserna skulle därefter skiftas ut från dödsboet och upphöra. Skälet för tillvägagångssättet var att utan beskattning få en högre anskaffningskostnad på aktierna. Skatterättsnämnden som prövat frågan har dock ansett att även anskaffningskostnaden ska ärvas.
  Läs mer
 • Dags för våra deklarationskunder att sammanställa deklarationsunderlag
  26 februari, 2021
  Snart börjar Skatteverket skicka ut inkomstdeklarationerna för privatpersoner. Skatteverket har aviserat att de som har en digital brevlåda dit deklarationen skickas får deklarationen mellan den 3-9 mars. Pappersdeklarationerna skickas ut mellan den 13 mars och den 15 april. Vi ber er som är deklarationskunder hos Advice att så snart som möjligt skicka in era deklarationer och deklarationsunderlag till oss.
  Läs mer
 • Så lyckas du med generationsskiftet
  25 mars, 2021
  En entreprenör som byggt upp en verksamhet vill ofta att framgångssagan ska tas över och utvecklas av nästa generation. Men hur går ett generationsskifte till? Advice har skrivit en artikel om generationsskiften som publicerades nyligen i Trust Magazine.
  Läs mer
 • Pandemin försvårar beräkning av vistelsetid i Sverige för utlandssvenskar
  8 april, 2021
  Skattelagstiftningen innehåller ett antal bestämmelser där vistelsetid i Sverige får betydelse för beskattningen. Detta gäller dels i vår nationella skattelagstiftning och dels vid prövning av skatteavtal som Sverige har ingått med andra länder. Bestämmelserna ställer ofta krav på framförhållning och planering vilket i många fall har varit svårt under det senaste året med anledning av pandemin.
  Läs mer
 • Uppsägning av skatteavtal med Portugal och Grekland
  12 april, 2021
  Regeringen har föreslagit att Sveriges skatteavtal med Portugal och Grekland sägs upp och upphör att gälla den 31 december 2021. Anledningen är att dessa länder har infört riktade regler som medför att personer som flyttar dit betalar en mycket låg eller ingen skatt alls på exempelvis tjänstepensioner och kapitalvinster som kommer från Sverige.
  Läs mer
 • Driftstörningar mellan torsdag kl 16.00 och måndag kl 9.00
  12 april, 2021
  Advice kommer att byta servrar i slutet av denna vecka och kommer därför att ha driftstörningar från torsdag den 15 april kl. 16.00 till måndag den 19 april kl. 09.00.
  Läs mer
 • Vi påminner våra deklarationskunder att skicka in deklarationen
  12 april, 2021
  Senast den 15 april ska alla ha fått sin deklaration. Om du inte sett till din deklaration kan den ligga i din digitala brevlåda om du har en, som exempelvis Kivra. Skicka eller lämna in din deklaration och annat deklarationsmaterial till oss så snart som möjligt.
  Läs mer
 • Skatteverket inför ny spärr mot bedrägeri med obehöriga ombud
  29 juni, 2021
  Skatteverket stärker skyddet mot bedrägerier genom en ny spärr mot anmälan av deklarationsombud på pappersblankett.
  Läs mer
 • Inlösen av aktier är inte överlåtelse – undantag för generationsskiften var inte tillämpligt
  29 juni, 2021
  Skatterättsnämnden har meddelat förhandsbesked om kvalificerade andelar vid ett generationsskifte. Ett förfarande med inlösen av aktier ansågs inte utgöra överlåtelse och därmed skulle andelarna i ett nystartat bolag till vilket andelsägaren sålt sina andelar, anses kvalificerade. Undantaget avsett att förenkla generationsskiften i fåmansföretag kunde inte tillämpas.
  Läs mer
 • Advice renoverar och flyttar tillfälligt kontoret till våningsplan 1
  29 juni, 2021
  Under fyra månader kommer våra lokaler att genomgå renovering så att vi kan ta emot er i nya, härliga och fräscha lokaler till hösten. Från och med den 1a juli flyttar vi temporärt ner till plan 1 där vi sitter till den 15e november 2021.
  Läs mer
 • Kontoret stängt vecka 30 och 31
  28 juni, 2021
  Vi på Advice vill önska alla en trevlig sommar och passar samtidigt på att informera om att kontoret håller stängt veckorna 30 och 31 (24 juli till 8 augusti). Övriga veckor under sommaren finns någon på plats under kontorstid.
  Läs mer
 • Advice Redovisning
  20 augusti, 2021
  Genom Advice Redovisning kan vi erbjuda dig som kund ett helhetskoncept med både skatt och redovisning under samma tak, en totallösning för din verksamhet utifrån ditt och ditt företags behov. Ett löpande nära samarbete mellan våra skatte- och redovisningskonsulter möjliggör en god överblick över ditt bolag.
  Läs mer
 • Vi trasslar inte till saker i onödan
  8 oktober, 2021
  Läs mer
 • Advice KB
  5 oktober, 2021
  Läs mer
 • Köp ett färdigt aktiebolag
  27 augusti, 2021
  Läs mer
 • Advice bolagsärenden
  4 september, 2021
  Läs mer
 • Allt som krävs kring hanteringen av ditt bolag
  1 september, 2021
  Läs mer
 • Prenumerera på Advice Nyhetsbrev
  7 september, 2021
  Läs mer
 • Läs tidigare nyhetsbrev
  7 september, 2021
  Läs mer
 • Allt stöd du och företaget behöver inom skatt
  9 september, 2021
  Den som driver eget företag har fullt upp med att driva och utveckla sin verksamhet. Samtidigt är egna företagare den grupp som har mest att tjäna på en genomtänkt och långsiktig skattestrategi. Därför finns Advice.
  Läs mer
 • Skatterådgivning
  6 oktober, 2021
  Läs mer
 • Tjänster kring hanteringen av ditt bolag
  9 september, 2020
  Advice tillhandahåller färdiga aktiebolag. Vi erbjuder även hjälp med fusioner och andra bolagsärenden - allt från nyemissioner till likvidationer och avregistreringar.
  Läs mer
 • Långsiktiga samarbeten
  9 september, 2021
  Vi skräddarsyr våra förslag utifrån varje enskild kunds förutsättningar – vi erbjuder inga färdiga produkter eller lösningar. Vi eftersträvar långsiktiga relationer och väger alltid in både kortsiktiga vinster och långsiktiga effekter av olika tänkbara handlingsalternativ innan vi presenterar våra förslag.
  Läs mer
 • Engagerade från start till mål
  9 september, 2021
  För oss är inte uppdraget avslutat i och med att vi har givit förslag till lösningar. Vi åtar oss gärna att genomföra de åtgärder och strukturer vi har föreslagit och  följer med kunden ända in i mål. Eventuella problem som dyker upp löser vi under resans gång.
  Läs mer
 • Långsiktig skatterådgivning och skatteoptimering
  10 september, 2021
  Advice erbjuder långsiktig skatterådgivning och skatteoptimering, både för företaget och för dess ägare. Våra kunder driver oftast fåmansföretag (ägarledda aktiebolag) och den skattestrategi vi föreslår ska gynna såväl bolaget som den enskilda ägaren.
  Läs mer
 • Frigör tid till det
  du gör bäst
  10 september, 2021
  Läs mer
 • Vi identifierar tidigt risker och möjligheter
  10 september, 2021
  Varje år skall det gångna året sammanfattas i ett bokslut och för aktiebolag ska en årsredovisning upprättas och skickas in till bolagsverket. Vi hjälper dig att se över bokföringen och göra de justeringar som behövs för att ge en så rättvis bild som möjligt, vi ser också till att du betalar rätt skatt.
  Läs mer
 • Professionell hantering
  av allt kring löner
  10 september, 2021
  Deklaration lämnas av såväl företag som privatpersoner och vi kan hjälpa dig med såväl din privata som bolagets deklaration. Om vi är registrerad som deklarationsombud för ditt bolag har vi möjlighet att signera bolagets deklaration och allt du behöver göra är att godkänna den innan vi tar hand om resten. Vi hjälper även till med upprättande och inlämning av moms- och arbetsgivardeklarationer.
  Läs mer
 • Koll på årsbokslut och deklaration
  10 september, 2021
  Varje år skall det gångna året sammanfattas i ett bokslut och för aktiebolag ska en årsredovisning upprättas och skickas in till bolagsverket. Deklaration lämnas av såväl företag som privatpersoner och vi kan hjälpa dig med såväl din privata som bolagets deklaration.
  Läs mer
 • Omstruktureringar
  10 september, 2021
  Rätt bolagsstruktur är ofta en förutsättning för en effektiv skattestrategi. Vi erbjuder hjälp att uppnå rätt bolagsstruktur vid bolagiseringar och omstrukturering av verksamheter för att skapa skatteeffektiva strukturer på såväl kort som lång sikt.
  Läs mer
 • Rådgivning kring internationella ärenden
  10 september, 2021
  Advice har under sina 25 år i branschen dessutom byggt upp ett omfattande nätverk, inte minst internationellt. Vi har hjälpt kunder att starta utländska bolag i ett stort antal länder runt om i världen. Genom Advice får du tillgång till hela Alliott Global Alliance internationella nätverk av specialister i 75 länder världen över.
  Läs mer
 • Fokus på lösningen, inte problemet
  10 september, 2021
  Inom Advice fokuserar vi alltid på lösningen, snarare än på problemet. En fråga kan i vissa fall behöva utredas utförligare och då bistår vi dig med en rättsutredning som till exempel kan även avse utvärdering av olika handlingsalternativ i en situation.
  Läs mer
 • Vem ska premieras? Vad får det kosta?
  10 september, 2021
  Advice har lång erfarenhet av att utveckla och utvärdera incitamentsprogram och är en användbar samtalspartner i denna process. Vi deltar i diskussionen, undersöker förutsättningarna för olika modeller, redovisar hur olika system slår i olika situationer och hjälper till med incitamentssystemets slutgiltiga utformning.
  Läs mer
 • 10 september, 2021
  Momsområdet är komplicerat och förändras löpande. Vi erbjuder hjälp med att redovisa moms på ett korrekt sätt och även med att identifiera eventuella risker och möjligheter i er momshantering.
  Läs mer
 • Ett erfaret ombud
  10 september, 2021
  I de fall där Skatteverkets utredningar och revisoner leder till ett beslut är Advice ett bollplank i en diskussion om beslutet ska överklagas till domstol. Tillsammans med kunden utvärderar vi om en skatteprocess ska drivas utifrån hur möjligheten till framgång ser ut, kostnaden och om andra aspekter ska beaktas.
  Läs mer
 • Rätt svar är guld värt
  10 september, 2021
  De flesta av Advice medarbetare har arbetat inom Skatteverket, något som är värdefullt när vi hjälper klienter att besvara Skatteverkets frågor. Ett väl övervägt svar leder i de flesta fall till att ärendet avskrivs.
  Läs mer
 • Mycket att ta ställning till vid generationsskifte
  10 september, 2021
  Vi har stöttat många familjer i diskussioner kring generationsskiften – det kan gälla exempelvis familjeföretag, andra aktiebolag eller skogs- och jordbruksfastigheter som ska övergå till den yngre generationen. Det är inte ovanligt att frågor kring rättvisa är centrala, till exempel hur ett eller flera syskon ska lösas ut på ett rättvist sätt.
  Läs mer
 • Ett bra tillfälle att stämma av
  10 september, 2021
  Inom Advice upprättar vi många av våra kunders deklarationer, såväl privatpersoners som företags. Detta ger oss en god bild av kundens ekonomiska situation, en möjlighet att bevaka att kunden ligger rätt i sin skattestrategi, och att föreslå åtgärder där det behövs.
  Läs mer
 • Hjälp med att ta hem utländska tillgångar
  10 september, 2021
  Genom en frivillig rättelse (självrättelse) kan du undvika skattetillägg om du begär att Skatteverket omprövar din beskattning sex år tillbaka i tiden. Om det finns risk att du under den senaste 10-årsperioden gjort dig skyldig till skattebrott bör ofta även dessa år rättas. För att en rättelse ska anses som frivillig måste du agera innan Skatteverket har inlett en utredning.
  Läs mer
 • Råd du kan leva med i framtiden
  14 september, 2021
  Vi är själva, likt många av våra kunder, aktiva i fåmansföretag. Våra råd ska vara sådana att vi själva hade gjort på samma sätt om vi befunnit oss i kundens situation. Därtill är våra råd alltid sådana som kunden kan leva med i framtiden.
  Läs mer
 • Den skatterådgivare du litar på
  14 september, 2021
  Vi vill vara den rådgivare som våra kunder vänder sig till för att få en oberoende skatterådgivning – skatteplanering och en skattestrategi som grundas på lång erfarenhet inom ekonomi- och skatteområdet.
  Läs mer
 • Vi hjälper till med genomförandet
  14 september, 2021
  Genomförandet av en föreslagen lösning är central i vårt arbetssätt och i vår filosofi. Det spelar ingen roll hur bra en idé är om inte någon ser till att den blir genomförd. Vi nöjer oss därför inte med att föreslå åtgärder, vi erbjuder även hjälp med att genomföra dem.
  Läs mer
 • Långsiktighet, enkelhet och ansvarstagande
  14 september, 2021
  Inom Advice tror vi på långsiktiga relationer, på enkelt och pedagogiskt kommunikation, och på att ta ansvar för att de åtgärder vi föreslår genomförs. Vi sammanfattar denna filosofi i våra tre ledstjärnor: Långsiktighet, enkelhet och ansvarstagande.
  Läs mer
 • Bra och kompetent rådgivning med snabb turn around time och god nåbarhet
  24 september, 2021
  Läs mer
 • Jag rekommenderar Advice till vänner när det gäller skattefrågor kring såväl fåmansbolag som privatpersoner
  24 september, 2021
  Läs mer
 • Jag uppskattar den personliga och proffsiga relationen och rekommenderar därför er gärna till kunder och andra
  24 september, 2021
  Läs mer
 • Skatterättsnämnden har prövat självständigt bedriven näringsverksamhet
  28 september, 2021
  Det är inte ovanligt att en person börjar arbeta som konsult med liknande uppdrag som hen tidigare utfört som anställd. Oavsett om konsultverksamheten bedrivs som enskild näringsverksamhet eller genom ett aktiebolag ställs krav på att verksamheten ska anses självständigt bedriven. Utförs uppdragen för den tidigare arbetsgivaren behöver uppdragstagaren noggrant utvärdera att kravet på självständighet är uppfyllt för att inte riskera en oförutsedd lönebeskattning.
  Läs mer
 • Ny lag om källskatt föreslås skjutas fram till 2024
  28 september, 2021
  Regeringen har tidigare aviserat en ny lag om källskatt som ska ersätta kupongskattelagen. Nu föreslår man att lagen ska införas från den 1 januari 2024 och gälla utdelningar efter den 31 december 2023.
  Läs mer
 • Lösningar utifrån ditt och ditt företags behov
  6 oktober, 2021
  Läs mer
 • Advice Redovisning
  7 oktober, 2021
  För oss är redovisningen så mycket mer än bokföring och siffror. Redovisning för oss är att bygga tillit hos våra kunder. Vi värnar om relationer och vill tillsammans med dig skapa ett värde och långsiktigt samarbete. Vi drivs av att tillsammans med dig utveckla ditt företag och välja rätt väg framåt. Vi arbetar proaktivt och lösningsorienterat för att uppfylla dina förväntningar och mål.
  Läs mer
 • Hjälp med alla sorters bolagsärenden
  7 oktober, 2021
  Läs mer
 • Vi finns där 24/7 för dig
  8 oktober, 2021
  Läs mer
 • Trivsel och arbetsglädje ger bättre resultat
  7 oktober, 2021
  Läs mer
 • Om oss
  8 oktober, 2021
  Läs mer
 • Vi hjälper dig att få ihop helheten
  8 oktober, 2021
  Läs mer
 • Bra och snabb återkoppling. Personlig och hög servicenivå på alla kontakter.
  12 oktober, 2021
  Läs mer
 • Advice ger bra service, har god kunskap och håller det de lovar.
  12 oktober, 2021
  Läs mer
 • Advice har på ett professionellt och långsiktigt sätt hjälpt mig att navigera rätt i skattefrågor.
  12 oktober, 2021
  Läs mer
 • Alltid god och personlig service.
  12 oktober, 2021
  Läs mer
 • Jag är väldigt nöjd med Advice tjänster.
  12 oktober, 2021
  Läs mer
 • Advice tar ansvar för hela skattefrågan från privat till företag och kopplar ihop dem vilket är mycket värdefullt.
  12 oktober, 2021
  Läs mer
 • När jag kommer till Advice får jag en bra känsla, det känns som att råden man får är genomtänkta.
  12 oktober, 2021
  Läs mer
 • Professionellt bemötande med snabba och bra lösningar.
  12 oktober, 2021
  Läs mer
 • Proffsigt bemötande. Duktiga och seriösa skattekonsulter.
  12 oktober, 2021
  Läs mer
 • Snabb service, relevanta och kreativa lösningar.
  12 oktober, 2021
  Läs mer
 • Handlar du med kryptovalutor? Se upp för oväntade skattekonsekvenser!
  15 oktober, 2021
  I takt med att kryptovalutorna börjat handlas i större utsträckning har myndigheternas intresse för företeelsen också ökat. En vanlig missuppfattning är att transaktioner med kryptovalutor är skattefria och inte ska deklareras - det stämmer inte.
  Läs mer
 • Distansarbete från utlandet - vad gäller ur skattesynpunkt?
  15 oktober, 2021
  Under pandemin har de digitala lösningarna blivit ett behändigt alternativ till fysiska möten och det har blivit vanligt att jobba hemifrån i stor utsträckning. Med dessa omställningar har även möjligheter öppnats för att jobba från ett annat land. Vi tror att det finns såväl företagsledare som anställda som ser över möjligheten att helt eller delvis arbeta utanför Sveriges gränser i framtiden. Men var är man skattskyldig om man distansarbetar från utlandet, och omfattas man av svensk socialförsäkring? Advice Skatteinfo reder ut begreppen.
  Läs mer
 • Framtiden tillhör dem
  som hör den komma
  11 november, 2021
  Läs mer
 • Om möjligheterna inte knackar på, bygg en dörr
  11 november, 2021
  Läs mer
 • Den som går i andras fotspår kommer aldrig först
  11 november, 2021
  Läs mer
 • Det omöjliga tar bara lite längre tid
  11 november, 2021
  Läs mer
 • Ett aktiebolag kan aldrig rodna
  11 november, 2021
  Läs mer
 • Sälj ägget. Inte hönan
  11 november, 2021
  Läs mer
 • Det svåraste att förstå här i världen är inkomstskatten
  11 november, 2021
  Läs mer
 • Kartan är inte landskapet
  11 november, 2021
  Läs mer
 • Antingen hittar vi en väg, eller så gör vi en
  11 november, 2021
  Läs mer
 • Om allt verkar vara under kontroll går det för långsamt
  11 november, 2021
  Läs mer
 • Ha kontroll över ditt öde, annars har någon annan det
  11 november, 2021
  Läs mer
 • Nollorna står alltid till höger. Om de vill bli något
  11 november, 2021
  Läs mer
 • Det finns tre sorters människor. De som kan räkna och de som inte kan
  11 november, 2021
  Läs mer
 • Kaos kommer av naturen. Ordning är människans dröm.
  11 november, 2021
  Läs mer
 • Vinnaren har en plan. Förloraren nöjer sig med ursäkter.
  11 november, 2021
  Läs mer
 • Jag spelar de rätta tonerna, men inte nödvändigtvis i rätt ordning
  11 november, 2021
  Läs mer
 • Det är bättre att jag tar den än att du missar
  11 november, 2021
  Läs mer
 • Ordning är för idioter. Genier behärskar kaos
  11 november, 2021
  Läs mer
 • Det är ingen ordning på allting
  11 november, 2021
  Läs mer
 • Det är en sann optimist som låter företaget gå i arv.
  11 november, 2021
  Läs mer
 • Att leva är en arvinges plikt
  11 november, 2021
  Läs mer
 • Arvsmassa tror man på om man fått ett intelligent barn
  11 november, 2021
  Läs mer
 • Det måste löna sig
  att tjäna pengar
  11 november, 2021
  Läs mer
 • Företag utan strategi
  är villiga att prova allt
  11 november, 2021
  Läs mer
 • Vinnare har en plan. Förlorare nöjer sig med ursäkter.
  11 november, 2021
  Läs mer
 • Nordnet
  12 november, 2021
  Läs mer
 • Tjänster inom skatt
  17 november, 2021
  Läs mer
 • Tar du tillvara ditt löneunderlag som kan ge dig 20 procent i skatt nästa år?
  19 november, 2021
  I slutet av året är det då dags att se över löneuttaget för delägare i företaget för att ta tillvara löneunderlaget. För dig som äger andel i ett fåmansföretag är det ofta optimalt att beräkna det lågbeskattade utdelningsutrymmet enligt huvudregeln i din K10-blankett. Det kan ge 20 procent i skatt på utdelning från företaget nästa år. Uppfyller du som delägare löneuttagskravet?
  Läs mer
 • Kundkännedom
  29 november, 2021
  Läs mer
 • Cookies
  29 november, 2021
  Läs mer
 • Extrajobb för juridikstudenter
  9 december, 2021
  Vi söker just nu juriststudenter med intresse för skatterätt för extraarbete som deklarationshjälp under vårens deklarationsperiod. Som deklarationshjälp hos oss kommer du att upprätta inkomstdeklarationer för privatpersoner.
  Läs mer
 • Karriär
  9 december, 2021
  Läs mer
 • ”Strike off” prövat av HFD
  10 december, 2021
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har prövat de skattemässiga konsekvenserna av ett ”strike off”-förfarande på Caymanöarna. Ägaren yrkade avdrag för kapitalförlust hänförlig till aktierna i bolaget. HFD fastslog att förfarandet inte motsvarar ett likvidationsförfarande enligt svensk rätt vilket medför att ägaren utdelningsbeskattas för utskiftat belopp i stället, vilket var det Skatteverket beslutat om.
  Läs mer
 • HFD prövar köpoptioner
  10 december, 2021
  Olika former av incitamentprogram för att behålla personal har ofta präglats av bedömningsfrågor vid beskattningen. Frågorna är viktiga för den anställde och för arbetsgivaren eftersom en skillnad i bedömning medför att en framtida värdeuppgång beskattas antingen som kapitalinkomst eller som löneinkomst. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ger nu ytterligare vägledning när domstolen har bedömt att köpoptioner med vissa villkor inte ändrar dess karaktär av värdepapper. Domen medför att praxis avseende incitamentprogram tar ett steg i riktning att bli tydligare.
  Läs mer
 • Advice välkomnar tre nya medarbetare
  10 december, 2021
  Advice välkomnar de nya medarbetarna Nadia Svensson, Ellinore Back och Minna Grahn. Nadia kommer att arbeta som verksamhetschef och HR-ansvarig, Ellinore är från årsskiftet redovisningskonsult och Minna tillträder i mitten av januari som skattekonsult.
  Läs mer
 • Nyheter på Advice Redovisning
  13 december, 2021
  Under 2021 har Advice CFO Sandra Thelberg varit med och startat upp Advice Redovisning. Från årsskiftet tar Emilia Hofstetter och Elin Svanborg över stafettpinnen efter Sandra som återgår till att på heltid arbeta som CFO på Advice KB.
  Läs mer
 • Advice tillbaka i renoverade lokaler
  13 december, 2021
  Sedan i somras har vi på Advice arbetat i tillfälliga lokaler på våningsplan 1 på samma adress Norrlandsgatan 16. Nu har vi flyttat tillbaka till nyrenoverade, fräscha och uppdaterade lokaler på våningsplan 5. Samtidigt har vi sett över vår grafiska profil med en ny logotyp och en omarbetad och modern hemsida.
  Läs mer
 • Underskottsbolag får ytterligare begränsningsregler
  10 februari, 2022
  I juni 2021 infördes en stopplagstiftning rörande ägarförändringar i underskottsföretag. Regeringen går nu vidare med lagförslaget som ska motverka affärer med underskottsföretag och att beloppsspärren kringgås.
  Läs mer
 • Nya coronaanstånd för företagare
  16 februari, 2022
  Företag som drabbats av ansträngd likviditet till följd av pandemin erbjuds nu utökade möjligheter att få tillfälliga anstånd med skatt- och avgiftsinbetalningar. Coronaanstånden utökas nu vad gäller antalet redovisningsperioder som anstånd kan ansökas för. Inom kort förväntas reglerna även utökas med en förlängning av anståndstiden med maximalt två år i kombination med en löpnade avbetalningsplan.
  Läs mer
 • Jerseybolag godkänns – trots 0 % i skatt
  16 februari, 2022
  Huruvida utländska bolag godkänns i skattehänseende har varit föremål för prövning i ett antal fall. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu i en nyligen meddelad dom ansett att ett private limited bolag hemmahörande på Jersey motsvarar ett svenskt aktiebolag vid en civilrättslig och skattemässig jämförelse vid prövning av näringsbetingade andelar – även om det inte skulle betala skatt.
  Läs mer
 • Allt du behöver när det gäller familjerätt
  21 februari, 2022
  Läs mer
 • Reglera vad som är vems i förhållandet
  21 februari, 2022
  Läs mer
 • Praktik och extraknäck för juridikstudenter
  21 februari, 2022
  Läs mer
 • Personaloptioner: nya regler underlättar för unga tillväxtbolag
  21 februari, 2022
  Den 1 januari trädde nya regler om lättnad i beskattning av kvalificerade personaloptioner i kraft. Reglerna om kvalificerade personaloptioner har funnits sedan 2018 och syftar till att underlätta för unga företag som saknar kapital att rekrytera och behålla personer som bedöms viktiga för företagets utveckling. Syftet med ändringarna är att utöka antalet företag och personer som omfattas av reglerna.
  Läs mer
 • Advice välkomnar två nya medarbetare
  1 mars, 2022
  Advice välkomnar de nya medarbetarna Petra Lundqvist och Madeleine Setterberg. Petra och Madeleine kommer att arbeta som jurister med huvudsaklig inriktning på familjerätt på Advice Familjerätt.
  Läs mer
 • Advice startar ny avdelning inom familjerätt
  1 mars, 2022
  Advice växer och startar nu en familjerättsavdelning. Advice Familjerätt är ett bolag under Advice-paraplyet, där vi erbjuder våra kunder en helhetslösning inom skatt, redovisning och familjerätt. Frågeställningarna i många av våra uppdrag spänner över alla tre områdena och det är en stark fördel att ha alla tre under ett och samma tak i syfte att kunna optimera kundens resultat.
  Läs mer
 • Dags att deklarera
  23 mars, 2022
  Skatteverket har nu skickat ut deklarationen till dem som får den digitalt, exempelvis i Kivra. De som får en pappersdeklaration får den mellan den 15 mars och den 15 april. Om du är deklarationskund hos Advice ber vi dig att så snart som möjligt skicka deklaration och deklarationsunderlag till oss.
  Läs mer
 • Permitteringar kan påverka K10:an
  23 mars, 2022
  Har företaget haft korttidsstöd för permitterad personal under 2020 kan detta behöva beaktas i K10-blanketten avseende 2021 som lämnas med deklarationen nu i vår.
  Läs mer
 • Advice Art
  5 maj, 2022
  Läs mer
 • Exitbeskattning ska utredas
  1 juli, 2022
  Regeringen har tillsatt en utredning som ska analysera och ge förslag på exitbeskattningsregler. Syftet är att se över möjligheten att införa regler där fysiska personer som flyttar från Sverige och upphör att vara obegränsat skattskyldiga i Sverige, eller som enligt ett skatteavtal får hemvist i en annat land, ska kunna beskattas för kapitalvinster som upparbetats i Sverige, även om sådana tillgångar inte sålts.
  Läs mer
 • Översyn av 3:12-reglerna
  1 juli, 2022
  Ändringar avseende de så kallade 3:12-reglerna, som gäller utdelning och kapitalvinst för verksamma ägare i fåmansföretag, ska föreslås på nytt. Reglerna har till syfte att ge incitament för att starta, driva och utveckla företag, med en avvägd beskattningsfördelning mellan skatt på satsat kapital och skatt på arbetsinkomst för företagare. Därtill syftar reglerna till att motverka att arbetsinkomster omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster. Utredningen ska ge förslag på enklare regler och ska presenteras sista november 2023.
  Läs mer
 • Advice kontor stängt vecka 30 och 31
  1 juli, 2022
  Vi på Advice vill önska alla en trevlig sommar och passar samtidigt på att informera om att kontoret håller stängt veckorna 30 och 31 (25 juli till 7 augusti). Övriga veckor under sommaren finns någon på plats under kontorstid.
  Läs mer
 • Distansarbete utomlands kan räknas som arbete i Sverige
  1 juli, 2022
  Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom fastslagit att distansarbete kan räknas som arbete i Sverige i socialförsäkringsfrågor. Domen öppnar upp en möjlighet för anställda som arbetar på distans att omfattas av den svenska arbetsbaserade socialförsäkringen även om de fysiskt inte utför något arbete i Sverige.
  Läs mer
 • Advice Familjerätt förvärvar Bläck Juridik
  5 september, 2022
  Läs mer
 • Advice Familjerätt förvärvar Bläck Juridik
  8 september, 2022
  Advice Familjerätt AB förvärvade i september 2022 Bläck Juridik AB. Sammanslagningen vässar Advice produktportfölj ytterligare och gör att Familjerättsavdelningen på Advice växer tillsammans med Bläck Juridiks befintliga anställda.
  Läs mer
 • Advice välkomnar fyra nya medarbetare
  8 september, 2022
  I och med förvärvet av Bläck Juridik AB får Advice-familjen fyra nya medarbetare som vi hälsar varmt välkomna till oss: Jörgen Svensson (partner/familjerättsjurist), Anna Enochsson (partner/familjerättsjurist), Therése Weckström (familjerättsjurist) och Ninni Johansson (assistent).
  Läs mer
 • Ny prövning av passiva investerare
  26 september, 2022
  Skatterättsnämndens (SRN) prövning i ett nyttförhandsbesked sätter utomståenderegeln på sin spets – och tolkningen får oöverskådliga konsekvenser då det kommer krävas full insyn i hur andra investerare redovisar sina innehav. SRN har bedömt att utomstående ägare inte har varit ”utomstående” i lagens mening. Beskedet har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen.
  Läs mer
 • Nya regler om källskatt på utdelning
  26 september, 2022
  Tidningen Skattenytt har publicerat Advice skatterådgivare Minna Grahns artikel ”Nya regler mot kringgående av källskatt – en analys i ljuset av skatteavtalsrätten”. Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.
  Läs mer
 • Advice Familjerätt
  4 november, 2022
  Läs mer
 • Advice Redovisning
  11 september, 2021
  Läs mer
 • Senaste nyheterna
  4 november, 2022
  Läs mer
 • Ytterligare svårtolkat utomståendefall i HFD
  11 november, 2022
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nyligen avgjort ett mål som väcker nya frågor om utomståenderegeln. I fallet föll delägarna på målsnöret i frågan om de kunde använda sig av utomståenderegeln som undantag från att aktier betraktas som kvalificerade.
  Läs mer
 • Reglera vad som är vems i förhållandet
  13 november, 2022
  Det kan kännas självklart att dela allt när man är nygift. Men vad händer med tillgångarna vid en skilsmässa eller när någon av makarna avlider?
  Läs mer
 • Advice på global konferens i Washington
  13 november, 2022
  Över 140 ledare och representanter för den världsomspännande sammanslutningen Alliott Global Alliance  träffades den 6 till 9 november 2022 i Washington, D.C., för att stärka det internationella samarbetet. Advice representerades av Jon Wängborg, Johan Elveland och Åsa Carlsson.
  Läs mer
 • Advice på Kontaktdagen vid Uppsala universitet
  13 november, 2022
  Advice har haft en tradition av att delta på Kontaktdagen, Uppsala universitets arbetsmarknadsmässa för juridiska institutionen. Mässan ger framtida jurister möjlighet att komma i kontakt med arbetslivet och framtida arbetsgivare.
  Läs mer
 • Advice stärker teamet med tre nya medarbetare
  14 november, 2022
  Tre nya medarbetare har nyligen anslutit sig till Advice-familjen: Lukas Living, Ali Åberg Syed och Anna Hanquist.
  Läs mer
 • Att tänka på inför årsskiftet
  2 december, 2022
  Nu börjar 2022 gå mot sitt slut. För att undvika onödig beskattning är det inför årsskiften viktigt att se över hur ens bolag ligger till med bland annat löneutbetalningar. Advice Skatteinfo bjuder på en rad tips att ha i åtanke innan året löper ut.
  Läs mer
 • Nya ansikten på kontoret
  2 december, 2022
  Advice stärker teamet med ytterligare två anställda - Maria Kullenberg och Cornelia Rydergård - som vi hälsar varmt välkomna till oss!
  Läs mer
 • Se upp för falska mail från Advice!
  1 februari, 2023
  För närvarande skickas specifika spammail med Advice som avsändare och som uppmanar till att öppna och signa dokument. Får du mail från Advice med en länk, klicka inte på länken! Vår IT-leverantör arbetar för att lösa problemet.
  Läs mer
 • Ny dom förenklar användandet av utomståenderegeln
  21 februari, 2023
  Investerare som köper aktier genom en nyemission från ett fåmansföretag där de själva är aktiva får räknas som utomstående. Detta meddelar Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i en ny dom som återställer ordningen gällande utomståenderegelns tillämplighet. Detta förutsatt att investerarna är passiva i företaget som utomståenderegeln prövas för.
  Läs mer
 • Problem med falska Advice-mail lösta
  2 februari, 2023
  Under gårdagen cirkulerade falska mail med Advice som avsändare, där mottagaren uppmanades att öppna och skriva under ett dokument. Vår IT-leverantör har nu åtgärdat problemet.
  Läs mer
 • Syntetiska optioner som incitament?
  22 februari, 2023
  Syntetiska optioner med återköpsklausul vid avslutad anställning godkänns av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som värdepapper. Möjliggör domen för en större användning av syntetiska optioner som incitamentverktyg?
  Läs mer
 • Skatt att betala?
  22 februari, 2023
  Har du kvarskatt att betala för någon transaktion under 2022? Har du fått en utdelning från eget bolag, sålt aktier med vinst eller sålt en bostad? Gör en fyllnadsinbetalning för att undvika ränta på skattekontot.
  Läs mer
 • Det ska vara kul
  att gå till jobbet!
  24 mars, 2023
  Läs mer
 • Välkommen att söka
  jobb hos oss!
  24 mars, 2023
  Läs mer
 • En rolig och utvecklande arbetsplats
  24 mars, 2023
  Läs mer
 • HFD om belöning till nyckelpersoner
  4 juli, 2023
  Är ert företag ett sådant nystartat företag vars verksamhet inte är äldre än 10 år och som kan använda sig av de skattefria kvalificerade personaloptionerna för att attrahera, belöna och behålla betydelsefulla anställda?
  Läs mer
 • Ny momslag
  4 juli, 2023
  Den 1 juli 2023 träder den nya momslagen (NML) i kraft och ersätter den gamla momslagen. NML är en omarbetning av den gamla lagen med huvudsakligt syfte att få en tydligare struktur, moderniserat språk och bättre överensstämmelse med EU:s momsdirektiv.
  Läs mer
 • Vi välkomnar Lovisa Olsson till Advice Skatt
  4 juli, 2023
  Lovisa arbetar som assistent och bistår våra jurister och partners i olika ärenden och arbetar även med våra sociala medier. Lovisa har tidigare arbetat i olika administrativa roller i internationella miljöer och innehar examina inom Europa-studier. Vi hälsar henne varmt välkommen till Advice!
  Läs mer
 • Källskatt inom EU harmoniseras
  4 juli, 2023
  Gemensamma EU-regler ska förenkla och snabba på att rätt källskatt betalas. Reglerna ska integreras i svensk lag och innebär att arbetet med att omarbeta Kupongskattelagen återupptas.
  Läs mer
 • Köp av framtida permanentboende accepteras
  4 juli, 2023
  Ett svenskt par som är begränsat skattskyldiga har vänt sig till Skatterättsnämnden (SRN) för att få besvarat om de kan köpa en lägenhet i Sverige som i framtiden kommer bli deras permanentbostad – utan att detta medför väsentlig anknytning och obegränsad skattskyldighet. Såväl SRN som Skatteverket är ense med paret att detta ej medför väsentlig anknytning till Sverige för dem.
  Läs mer
 • Avräkning av utländsk skatt
  5 juli, 2023
  För att medges avräkning med utländsk skatt krävs det inte att en skattskyldig under det år då avräkning begärs har utländska inkomster som har beskattas i utlandet – det slår Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fast.
  Läs mer
 • Framtidsfullmakt och överlåtelse av bostad – vad gäller?
  5 juli, 2023
  Lantmäteriet har i ett nyligen publicerat ställningstagande gjort en förnyad tolkning av jävsbestämmelsen i framtidsfullmaktslagen. Ställningstagandet har genererat tidningsrubriker så som ”ny tolkning gör framtidsfullmakter tandlösa” och ”varnar för lagtolkning: ’potentiell bomb’”. Vad innebär egentligen Lantmäteriets ställningstagande för den som vill skriva en framtidsfullmakt?
  Läs mer
 • Teckningsoptioner med förfogandeinskränkningar under fem år
  6 juli, 2023
  Skatterättsnämnden (SRN) har i ett förhandsbesked ansett att ett incitamentsprogram där teckningsoptioner med inskränkande villkor på fem år inte medför någon beskattning för den anställde som erbjuds optionerna och inte heller några avgifter för företaget.
  Läs mer
 • Högre ränta på kvarskatt
  14 augusti, 2023
  Har du skatt att betala för 2022 som du deklarerade innan sommaren? Det finns nu större anledning att betala snart. Sedan början av augusti har kostnadsräntan på skattekontot gått upp till 5 %. Räntan beräknas dag för dag och är inte avdragsgill.
  Läs mer
 • Gåvor till välgörenhet kan medföra beskattning för aktieägare
  21 augusti, 2023
  Gåva från ett företag till välgörande ändamål ska behandlas som utdelning till aktieägarna i det överlåtande bolaget fastslår HFD. Vill ägaren tillskjuta medel till välgörande ändamål kan alternativ finnas, men situationen kan behöva utredas för att inte hamna snett.
  Läs mer
 • Ny medarbetare på Advice Familjerätt
  21 augusti, 2023
  Vi är glada att välkomna Therese Dicksson till Advice Familjerätt!
  Läs mer
 • Ny medarbetare på Advice Skatt
  21 augusti, 2023
  Med glädje presenterar vi Petter Anderberg som det senaste tillskottet till Advice Skatt!
  Läs mer
 • Tala med oss inför generationsskiftet - det lönar sig
  3 oktober, 2023
  Varje generationsskifte är unikt. Vilka ska ta över verksamheten, vad har företagets ägare för mål med skiftet, hur ska övergången gå till - det är viktigt att ha koll på dessa och en rad andra frågeställningar tidigt i processen. Vi på Advice har lång erfarenhet av att hjälpa företag vid generationsskiften.
  Läs mer
 • Gemensamt fritidshus? Skriv ett samäganderättsavtal!
  4 oktober, 2023
  När minst två personer äger något tillsammans, genom arv, gåva eller genom ett gemensamt köp, uppstår ett samägande. Med ett gemensamt ägande uppkommer genast en del frågor: Hur ska de löpande kostnaderna för den gemensamma tillgången fördelas? Hur ska lösenpriset fastställas om någon vill sälja sin andel?
  Läs mer
 • Bäst att tänka efter före...
  har du ett testamente?
  25 oktober, 2023
  Läs mer
 • Fel startdatum för bolaget kan bli kostsamt
  16 november, 2023
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nyligen fastställt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden kring kvalificerade (skattefria) personaloptioner. Det kan konstateras att det är viktigt att ha god kunskap om tidpunkten för ditt bolags bildande om du vill kunna använda dig av kvalificerade personaloptioner för att attrahera och behålla nyckelpersonal.
  Läs mer
 • Oenigt i Skatterättsnämnden om väsentlig anknytning
  16 november, 2023
  I ett nyligen publicerat förhandsbesked från Skatterättsnämnden hade nämnden olika uppfattning om ett flertal styrelseuppdrag i kombination med mindre aktieinnehav i svenska rörelsedrivande bolag medför väsentlig anknytning till Sverige. Nämnden landade i bedömningen att den sökande inte skulle ha väsentlig anknytning vilket även var Skatteverkets inställning.
  Läs mer
 • Tänk till innan årsskiftet!
  16 november, 2023
  Hösten håller på att övergå i vinter och 2024 närmar sig med stormsteg. För att undvika onödig beskattning är det inför årsskiftet viktigt att se över hur ditt bolag ligger till med bland annat löneutbetalningar. Advice ger här tips att ha i åtanke innan året löper ut.
  Läs mer
 • Amerikansk trust inte alltid detsamma som svensk familjestiftelse
  22 november, 2023
  Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked slagit fast att en amerikansk trust inte ska likställas med en svensk familjestiftelse. Därmed behöver inte trustens förmånstagare deklarera utbetalningar från trusten som skattepliktig intäkt.
  Läs mer
 • Ändrade regler för nyinflyttade i Portugal
  27 november, 2023
  Den portugisiska regeringen har nyligen publicerat ett förslag om att reglerna för Non Habitual Residents (NHR) ska avskaffas. Om förslaget röstas igenom förväntas det få skattemässiga konsekvenser för personer som planerar att flytta och bosätta sig i Portugal.
  Läs mer
 • Gåvornas högtid – julen – närmar sig!
  26 november, 2023
  Julen närmar sig och det börjar bli dags att tänka på julklappar till nära och kära. Men vad gäller generellt för gåvor till närstående? Ska gåvor avräknas från arvet? Till vilket värde i sådana fall? Hur säkerställer man att en gåva blir mottagarens enskilda egendom?
  Läs mer
 • Förslag om nya regler kring underskottsbolag
  31 januari, 2024
  Det finns skatteregler som begränsar tidigare års underskott i bolag när bolaget avyttras till nya ägare. Om det sålda bolaget träffas av reglerna begränsas underskott från tidigare år till 200 procent av köpeskillingen av bolaget – den så kallade beloppsspärren.
  Läs mer
 • Tjänstebil i företaget? Se upp för förmånsbeskattning!
  31 januari, 2024
  Äger ditt företag en bil som du enbart använder i tjänsten? Då är det viktigt att du har koll på reglerna kring bilförmåner och din dokumentation.
  Läs mer
 • Skatt att betala i år?
  31 januari, 2024
  Har du fått en utdelning från ditt bolag, sålt aktier med vinst eller sålt din bostad under 2023? Då rekommenderar vi dig att göra en fyllnadsinbetalning för att undvika ränta på skattekontot.
  Läs mer
 • Skatteverket förslår enklare regler för stadigvarande vistelse
  31 januari, 2024
  Skatteverket har föreslagit till regeringen att en definition för stadigvarande vistelse införs i inkomstskattelagen. En person som flyttat från Sverige, men som stadigvarande vistas här är obegränsat skattskyldig här. Även en person som aldrig varit bosatt i Sverige, men som visats här stadigvarande är obegränsat skattskyldig här. Stadigvarande vistelse är dock inte definierat i lagen utan definitionen bygger i stället på en omfattande praxis, vilket medför att bestämmelsen i många situationer är oförutsägbar och svårtillämpad.
  Läs mer
 • Hur bra fungerar mallar på nätet i praktiken?
  31 januari, 2024
  Den som på egen hand vill upprätta ett juridiskt dokument kan med en snabb sökning på nätet hitta mallar på allt från testamenten och äktenskapsförord till gåvobrev m.m., ofta till en liten kostnad. Men är dessa lättillgängliga mallar bra?
  Läs mer
 • 79 övernattningar i Sverige medförde stadigvarande vistelse
  2 mars, 2024
  Reglerna som avgör om en person är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige är komplexa och vägledning måste hittas i ett stort antal rättsfall. En obegränsat skattskyldig person är som huvudregel skattskyldig för alla sina inkomster, även om dessa inte hänför sig till Sverige. En person som inte bor i Sverige, men som stadigvarande vistas här är, enligt svenska skatteregler, obegränsat skattskyldig.
  Läs mer
 • Mindre administration för företagare i framtiden
  2 mars, 2024
  Regeringen har lagt fram ett nytt lagförslag om ändring av bevarande av räkenskapsmaterial. I dagsläget finns det vissa krav på att företagare ska spara till exempel kvitton, fakturor och liknande i fysisk form i flera år. Om de nya reglerna träder i kraft kommer det att innebära att företagen i framtiden kan scanna in materialet och sen spara det i digital form.
  Läs mer
 • Dags att sammanställa deklarationsunderlaget
  2 mars, 2024
  Skatteverket börjar inom kort att skicka ut inkomstdeklarationer för privatpersoner. Vi ber er som är deklarationskunder hos oss på Advice att så snart som möjligt skicka in era deklarationer och deklarationsunderlag till oss.
  Läs mer
 • Digtala bolagsstämmor åter möjliga
  2 mars, 2024
  Under pandemin infördes det en tillfällig lag som möjliggjorde för aktiebolag, bostadsrättsföreningar m.m. att hålla helt digitala stämmor utan fysiskt deltagande. Denna lag slutade att gälla från 1 januari 2023. Nu är det åter möjligt att hålla digitala bolagsstämmor.
  Läs mer
 • Försäkringar ett bra verktyg vid arvsplanering
  2 mars, 2024
  Med hjälp av en försäkring med förmånstagarförordnande kan du öka den ekonomiska tryggheten för dina nära och kära om något händer dig. En försäkring med förmånstagarförordnande anses inte ingå i kvarlåtenskapen efter den som avlider, utan faller i stället utanför den fördelning som fastställs genom den legala arvsordningen eller enligt ett testamente.
  Läs mer
 • 3:12-reglerna i förändring!
  4 juni, 2024
  Mycket talar för att utredningsförslaget om förbättrade och förenklade skatteregler för fåmansbolag kommer att leda till ändringar. De nya reglerna beräknas beröra runt 400 000 företag och långt fler delägare och planeras träda i kraft 1 januari 2026.
  Läs mer

Tidigare utgåvor

Scroll to Top