Advice Skatteinfo
Juni 2016

 • Medarbetarna på Advice önskar alla en trevlig och solig sommar!
  2016-06-09
  Under sommaren stänger Advice kontoret veckorna 31 och 32.
  Läs mer

 • Hemsidan numera mobilanpassad
  2016-06-09
  Advice hemsida har numera fått en mobilanpassad utformning. I samband med detta har även den vanliga hemsidan förnyats.
  Läs mer

 • När kommer slutskattebesked från Skatteverket?
  2016-06-09
  I dagarna lämnas de sista deklarationerna som Advice har hjälpt till med att upprätta in till Skatteverket. Skatteverket skickar slutskattebesked vid fyra tidpunkter: i juni, augusti, september och december.
  Läs mer

 • Arbetsgivaravgifterna för unga ändras från och med den 1 juni
  2016-06-09
  Från och med den 1 juni gäller nya arbetsgivaravgifter för unga vilket innebär att full arbetsgivaravgift även ska betalas för personer som är födda 1991 eller senare.
  Läs mer

 • Regeringen presenterar 10-punktsprogram för att motverka skatteflykt och penningtvätt
  2016-06-09
  I ett pressmeddelande uppger regeringen att EU-länderna bedöms förlora 50 miljarder euro årligen på organiserade momsbedrägerier och att det globala skatteundandragandet inom företagsbeskattningsområdet enligt OECD:s beräkningar uppgår till 100-240 miljarder dollar om året. Regeringen har därför presenterat ett 10-punktsprogram för att motverka skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt.
  Läs mer

 • Inga Advice-kunder i de läckta så kallade Panamadokumenten
  2016-06-09
  Det har i media den sista tiden varit en omfattande rapportering om de så kallade Panamadokumenten. Läckan som avser miljontals dokument läcktes av en anonym källa genom den internationella organisationen för undersökande journalister ICIJ och kommer från byrån Mossack Fonseca i Panama.
  Läs mer

 • Regeringen förlänger tiden för 3:12-utredningen till den 1 november
  2016-06-09
  Advice Skatteinfo har tidigare skrivit om att regeringen tillsatt en utredning med uppdrag att se över beskattningen av fåmansföretagsdelägare, de så kallade 3:12-reglerna. Regeringen har nu förlängt utredningstiden med två månader till senast den 1 november 2016.
  Läs mer

 • HFD ändrar förhandsbesked om omstrukturering
  2016-06-09
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) om omstrukturering av Länna Möbler-koncernen. HFD hade i sitt avgörande att ta ställning till om de samtida och korsvisa överlåtelserna som ingår i ett planerat förfarande ska behandlas var för sig eller som byten vid inkomstbeskattningen.
  Läs mer

 • IT-konsulter var inte utomstående ägare i Klarna
  2016-06-09
  Kammarrättsdom: Klarnas delägare har inte kunnat tillämpa utomståenderegeln då IT-konsulterna inte sågs som utomstående ägare. Kammarrätten anser att aktieägaravtalet och omständigheterna talar för att parterna gemensamt bedrivit verksamheteten. IT-konsulternas arbete utgjorde en avgörande faktor för Klarnas verksamhet.
  Läs mer

 • Jan Carlzons lån inte förbjudet
  2016-06-09
  Kammarrätten meddelade den 18 maj 2016 att det lån som Jan Carlzon tagit och där säkerhet utgjordes av aktier i hans utländska bolag inte var förbjudet på grund av att banken förvaltar bolagets kapital.
  Läs mer

 • Kunderna ger Advice högt betyg
  2016-06-09
  I april 2016 ställde vi en viktig fråga till våra 127 största kunder: Skulle du rekommendera Advice till en affärsbekant? Nu har kunderna svarat, och de ger Advice ett högt betyg.
  Läs mer