Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Advice Skatteinfo Februari 2020

 • Portugal fastställer skatt på utländska pensioner
  7 februari, 2020
  I Portugal har ett förslag presenterats som kan medföra en platt skatt med 10 procent på utländska pensioner för personer bosatta i Portugal. Enligt de uppgifter som Advice har fått blir det nya systemet troligtvis gällande från den 1 mars 2020.
  Läs mer
 • Teckningsoptioner kan användas i samband med kvalificerade personaloptioner
  6 februari, 2020
  Skatterättsnämnden (SRN) har efter julledigheten meddelat förhandsbesked om användandet av teckningsoptioner för att möjliggöra kvalificerade personaloptioner. Efter att syftet med bestämmelserna tolkats kom SRN:s majoritet fram till att andelskravet är uppfyllt även vid förvärv av teckningsoptioner som enbart går att utnyttja för att erhålla andelar i bolaget.
  Läs mer
 • Stor kvarskatt avseende inkomstår 2019?
  29 januari, 2020
  Om du vet med dig att du gjort en transaktion som kommer medföra en större kvarskatt avseende inkomståret 2019 kan det vara bra att känna till att en ränta på 1,25 procent kommer att löpa från och med den 13 februari 2020 till dess att skatten betalats.
  Läs mer
 • Inflytande i näringsverksamhet medförde inte väsentlig anknytning
  29 januari, 2020
  Ett indirekt ägande på mer än 20 procent i ett svenskt rörelsedrivande företag har inte medfört väsentlig anknytning för en utflyttad person. Motiven till omstruktureringen har vägts in av Skatterättsnämnden vid bedömningen.
  Läs mer
 • HFD ser inte skäl att avvika från praxis gällande beskattning av styrelsearvoden
  22 januari, 2020
  Högsta förvaltningsdomstolen har i plenum meddelat dom i ett mål om beskattning av styrelsearvode. Trots att styrelseledamotens bolag mottagit arvodet har styrelseledamoten beskattats personligen i inkomstslaget tjänst.
  Läs mer

Tidigare utgåvor

Scroll to Top