Advice Skatteinfo
Maj 2019

 • Stopp för skattefria pensioner i Portugal
  2019-05-20
  Sverige och Portugal undertecknade den 16 maj 2019 ett ändrat skatteavtal mellan länderna. Godkänns avtalet i båda ländernas riksdagar medför detta att tjänstepension från Sverige från och med den 1 januari 2020 får beskattas här om pensionen inte till någon del beskattas i Portugal. Inför Portugal en beskattning av pensionerna har Sverige från och med den 1 januari 2023 rätt att beskatta pension som härrör från Sverige.
  Läs mer

 • Beslut om nya regler för generationsskiften i fåmansföretag
  2019-05-14
  Riksdagen har fattat beslut om nya regler för generationsskifte mellan närstående i fåmansföretag.
  Läs mer