Advice Skatteinfo
Oktober 2016

 • 3:12-utredningen förväntas redovisas den 1 november
  2016-10-05
  Advice Skatteinfo har tidigare skrivit om att regeringen tillsatt en utredning med uppdrag att se över beskattningen av fåmansföretagsdelägare. Uppdraget har först utvidgats och därefter har utredningstiden förlängts. Utredarna förväntas nu redovisa sitt uppdrag den 1 november 2016.
  Läs mer

 • Rutavdraget gäller nu för fler tjänster
  2016-10-05
  Den 1 augusti 2016 utvidgades rutavdraget för fler tjänster inom trädgård, flytt och IT. Nu gäller skattereduktion även för beskärning och fällning av träd, flytt av bohag samt hjälp med installation av dator, router och liknande. Tänk på att du behöver uppfylla en del villkor för att kunna få rot- och rutavdrag.
  Läs mer

 • Förslag om golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen
  2016-10-05
  Statslåneräntan används som referensränta i skattelagstiftningen till exempel som ett mått på en riskfri alternativavkastning samt för att avspegla en låneränta på marknaden. För att undvika oavsedda effekter om statslåneräntan blir noll eller negativ föreslår regeringen att det införs bestämmelser om golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen från och med 1 januari 2017.
  Läs mer

 • Förslag att taket vid uppskov tillfälligt ska försvinna
  2016-10-05
  Enligt nuvarande regler kan den som säljer sin bostad få uppskov med beskattningen med som mest 1 450 000 kr av vinsten. Regeringen föreslår nu att under fyra år tillfälligt slopa detta beloppstak för försäljningar som sker mellan 21 juni 2016 och 30 juni 2020.
  Läs mer

 • Skatterättsnämnden har prövat konsultregeln
  2016-10-05
  Vid prövning av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen, ofta benämnd konsultregeln, så har endast delägare som är verksamma i det företag som prövningen avser, eller i ett dotterbolag till detta, ansetts som en delägare vid bedömning av om ett företag är ett fåmansföretag.
  Läs mer

 • Näringsbeskattning för mäklare vid försäljning av egna bostadsrätter
  2016-10-05
  Kammarrätten i Stockholm har ansett att en mäklare ska beskattats i näringsverksamhet för försäljning av två bostadsrätter som mäklaren sålt privat. Kammarrätten gick på Skatteverkets linje och ansåg det bevisat att de två aktuella bostadsrätterna införskaffades enbart i syfte att säljas och att de inte införskaffats för permanent boende.
  Läs mer

 • Omfattande fastighetsförsäljningar är inte handel med fastigheter
  2016-10-05
  Skatterättsnämnden har inte ansett att det kommunala bostadsaktiebolaget bedriver handel med fastigheter när bolagets fastighetsbestånd om 290 fastigheter minskas med 60 fastigheter.
  Läs mer

 • HFD har prövat villkor avseende syntetiska optioner
  2016-10-05
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har ändrat Skatterättsnämndens förhandsbesked och ansett att villkoren i ett syntetiskt optionsprogram med en extra ersättning inte förtar optionernas karaktär av värdepapper.
  Läs mer

 • Stort intresse när Advice pratade utflytt till Portugal
  2016-10-05
  Advice deltog den 6 oktober på en mycket uppskattad After Work på temat ”Ett liv i Portugal”. Eventet arrangerades tillsammans med kapitalförvaltaren Quesada och Portugal-experterna Leventa. Det blev en lyckad tillställning med många spännande möten och frågor.
  Läs mer