Advice Skatteinfo
Augusti 2016

 • Skatterättsnämnden godtar gåva av fastighet till anställd
  2016-08-09
  En fastighet som indirekt har överlåtits till en anställd som inte är närstående till givaren har mot bakgrund av den nära relation som utvecklats mellan givaren och den anställde skattemässigt betraktats som gåva. Transaktionen har därför inte utlöst någon beskattning.
  Läs mer

 • Väsentlig anknytning genom innehav i ett börsnoterat aktiebolag
  2016-08-09
  Skatterättsnämnden (SRN) har funnit att ett innehav om 5,5 procent av kapitalet och 10,3 procent av rösterna i ett börsnoterat aktiebolag – med hänsyn till ägarförhållandena i bolaget – medför ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige och därmed väsentlig anknytning till Sverige.
  Läs mer

 • Skatterättsnämnden har prövat friskvårdsförmåner
  2016-08-09
  Skatterättsnämnden (SRN) beslutade att friskvårdsbidrag inte skattefritt kan användas till ett exklusivare träningskort. Däremot godtog SRN att friskvårdsbidraget används till golfspel på en pay and play-bana och driving range.
  Läs mer

 • HFD fastställer förhandsbesked om samma eller likartad verksamhet inom advokatverksamhet
  2016-08-09
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställer att de byråer där två bröder, båda advokater, är verksamma bedriver samma eller likartad verksamhet som bedrivits i deras faders bolag. Faderns bolag har bröderna erhållit genom arv och där har de aldrig själva varit verksamma.
  Läs mer

 • HFD: Skatteflyktslagen tillämplig på ett kringgående avseende kvalificerade aktier
  2016-08-09
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatterättsnämndens (SRN) besked och anser att skatteflyktslagen ska vara tillämplig på ett tillvägagångssätt med flera aktieöverlåtelser för att undgå bestämmelserna om kvalificerade andelar. Det ansågs att andelsägaren med det tilltänkta förfarandet kringgick syftet med bestämmelserna om kvalificerade andelar eftersom arbetsinkomster omvandlades till kapitalinkomster samtidigt som en närstående kunnat fortsätta bedriva verksamheten.
  Läs mer

 • Slutskattebesked redan i september för vissa företagare
  2016-08-09
  Skatteverket har gått ut med att en del näringsidkare samt delägare i aktie- eller handelsbolag som har skatt att betala ska få sitt slutskattebesked redan i september i stället för i december.
  Läs mer

 • Kom och prata utflytt till Portugal!
  2016-08-09
  Står du inför en förändring? Har du funderat på att flytta utomlands? Den 6 oktober klockan 17:00 har du möjlighet att under angenäma former få information om och prata utflytt till Portugal med Advice.
  Läs mer