Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Advice Skatteinfo Augusti 2016

 • Skatterättsnämnden godtar gåva av fastighet till anställd
  9 augusti, 2016
  En fastighet som indirekt har överlåtits till en anställd som inte är närstående till givaren har mot bakgrund av den nära relation som utvecklats mellan givaren och den anställde skattemässigt betraktats som gåva. Transaktionen har därför inte utlöst någon beskattning.
  Läs mer
 • Väsentlig anknytning genom innehav i ett börsnoterat aktiebolag
  9 augusti, 2016
  Skatterättsnämnden (SRN) har funnit att ett innehav om 5,5 procent av kapitalet och 10,3 procent av rösterna i ett börsnoterat aktiebolag – med hänsyn till ägarförhållandena i bolaget – medför ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige och därmed väsentlig anknytning till Sverige.
  Läs mer
 • Skatterättsnämnden har prövat friskvårdsförmåner
  9 augusti, 2016
  Skatterättsnämnden (SRN) beslutade att friskvårdsbidrag inte skattefritt kan användas till ett exklusivare träningskort. Däremot godtog SRN att friskvårdsbidraget används till golfspel på en pay and play-bana och driving range.
  Läs mer
 • HFD fastställer förhandsbesked om samma eller likartad verksamhet inom advokatverksamhet
  9 augusti, 2016
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställer att de byråer där två bröder, båda advokater, är verksamma bedriver samma eller likartad verksamhet som bedrivits i deras faders bolag. Faderns bolag har bröderna erhållit genom arv och där har de aldrig själva varit verksamma.
  Läs mer
 • HFD: Skatteflyktslagen tillämplig på ett kringgående avseende kvalificerade aktier
  9 augusti, 2016
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatterättsnämndens (SRN) besked och anser att skatteflyktslagen ska vara tillämplig på ett tillvägagångssätt med flera aktieöverlåtelser för att undgå bestämmelserna om kvalificerade andelar. Det ansågs att andelsägaren med det tilltänkta förfarandet kringgick syftet med bestämmelserna om kvalificerade andelar eftersom arbetsinkomster omvandlades till kapitalinkomster samtidigt som en närstående kunnat fortsätta bedriva verksamheten.
  Läs mer
 • Slutskattebesked redan i september för vissa företagare
  9 augusti, 2016
  Skatteverket har gått ut med att en del näringsidkare samt delägare i aktie- eller handelsbolag som har skatt att betala ska få sitt slutskattebesked redan i september i stället för i december.
  Läs mer
 • Kom och prata utflytt till Portugal!
  9 augusti, 2016
  Står du inför en förändring? Har du funderat på att flytta utomlands? Den 6 oktober klockan 17:00 har du möjlighet att under angenäma former få information om och prata utflytt till Portugal med Advice.
  Läs mer

Tidigare utgåvor

Scroll to Top